Szépség

Az ayurvedikus orvoslás

Az ayurvedikus orvoslás

Az ayurvedikus masszázsok ma már egyre több intézmény kezelési kínálatában szerepelnek. Jótékony hatásuk híre egyre szélesebb körben terjed, ezért folyamatosan növekszik azoknak a vendégeknek a száma, akik kifejezetten ezekért a szolgáltatásokért keresik fel a spát, a hotelt vagy az ayurvedikus gyógyászati központokat. Az ayurveda az ősi India mély, spirituális bölcsességének a Védákban megőrzött szent hagyománya, filozófi ai rendszer és a mindennapi élet gyakorlatának évezredes bölcsességen alapuló, praktikus útmutatója. Az ayurveda átfogó rendszerében helyet foglaló ayurvedikus orvoslás a test és a lélek harmonikus viszonyának, törékeny egyensúlyának helyreállítását és az egészség megőrzését tekinti legfőbb feladatának.

TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS

Az ayurveda neve a szanszkrit Ayu (élet) és a Veda (tudás, bölcsesség) szavak összetételéből keletkezett, jelentése tehát: „az élet tudománya”. Az írásbeliség előtti, ősi időkben India szent emberei, a rishik szent tudásukat szóban adták át egymásnak. Meditációik során eljutottak a fizikai és spirituális világ törvényeinek megértésére, feltárultak előttük a természet és az univerzum mibenlétének titkai, működésének alapelvei, és megvilágosodott számukra az embernek a világegyetemben elfoglalt helye, szerepe. Az írásbeliség kezdeteinek idején az addig szájhagyomány útján öröklődő bölcsességeket szent iratokba foglalták. A tanítások legrégebbi írásos nyomát az időszámításunk előtt 4500-ban keletkezett Rigvéda és a 3200- ból való Atharvavéda őrzik. Későbbi időkből származnak a máig használatos szent könyvek, a Charaka Samhita és az Ashtanga Hridaya. Az ősi indiai orvoslás erőteljes hatást gyakorolt Kína, Perzsia, Egyiptom, az ókori Görögország és Róma, Tibet és Indonézia gyógyítási gyakorlatára, és bizonyos nyomai máig hatóan jelen vannak napjaink orvoslásában is. Az ayurveda orvoslást két nagy szent, Charaka és Sushruta foglalták rendszerbe. Könyveiket ma is az ayurvedikus orvoslás alapműveiként tartják számon.A Charaka Samhita a betegségek megelőzésének, az egészség megőrzésének módját és a doshák elméletét tárgyalja. Minden betegségre úgy tekint, mint amelynek oka az ember saját isteni eredetébe vetett bizalmának meggyengülése. A Sushruta Samhita az ayurvedikus anatómia és a sebészet alapműve, amelyben a sebészeti eljárások részletes leírása mellett helyet kap a marmapontok (a fő energetikai pontok) bemutatása is. Ennek alapján az ayurvedából eredeztethető a kínai orvoslásban később elterjedt akupunktúra is. A századok során az ősi indiai gyógyászat is hatása alá került bizonyos más gyógyító hagyományoknak: például a görög-római, illetve a muzulmán orvoslásnak, valamint az angol gyarmatosítók jelenléte idején a nyugat- európai medicinának. India és Srí Lanka 1947-es felszabadítása után azonban az ayurvedikus orvoslás visszanyerhette egykori népszerűségét Indiában, sőt, jótékony hatásainak megismerésével párhuzamosa lassan a nyugati kultúrában is kezd meghonosodni. Indiában az ayurveda körébe tartozó kérdések az egészségügyi minisztérium illetékességébe esnek, az évezredes bölcsességet pedig az orvosi egyetemek fakultásain sajátíthatják el a fiatalok.

AZ AYURVEDIKUS EGÉSZSÉGSZEMLÉLET

A bizonyos terápiás és egészségvédő módszerek ősi hagyományán alapuló ayurvedikus orvoslás ma világszerte egyre ismertebbé és keresettebbé válik. Az ayurveda nem csak a már kialakult betegségek gyógyításának tudománya. Nagy hangsúlyt fektet az egészség megőrzésére és védelmére, illetve a szervezet saját gyógyulási képességének erősítésére, ami számos krónikus betegség megoldását jelentheti. Az ayurvedikus megközelítés szerint mindig az embert kell gyógyítani, nem a betegséget. Éppen ezért az ayurveda orvoslásban gyakran előfordul, hogy ugyanazokkal a panaszokkal küzdő két különböző embernek az ayurveda orvos különböző kezelési formákat ír elő. Még a legközelebbi családtagok között sincs két egyforma ember, minden szervezetnek máshol vannak az erős és a gyenge pontjai. Éppen ezért minden ember gyógyulása csak az ő egyéni tulajdonságaira alkalmazott kezelések segítségével lehet hatásos.

AZ ÖT ELEM

Az ayurveda szerint a világegyetem és az ember azonos alapelvek szerint épül fel. Az univerzumban fellelhető bármely létező az öt elem sajátos kombinációjaként írható le. Ezeknek az alapelemeknek a tulajdonságai és egymáshoz való viszonyai határozzák meg az emberi szervezetben a harmóniaviszonyokat, illetve ezek felelősek az egyensúlyállapot kibillenéséért is.
A Föld, ez a szilárd anyag maga a stabilitás, az erő, a tartás. Az emberi testben ez az anyag található meg a csontokban, a sejtekben és a szövetekben. A Föld tehát a szilárd anyag.
A Víz maga a változás. Ezt a változandóságot fejezi ki a bolygón található víz körforgása is, ahogyan a felszálló pára felhőkben gyűlik össze, majd eső formájában kicsapódik, és a földre visszatérve újra párologni kezd. Az emberi testben található nedvek, a vér és a nyirok feladata a szervezet számára idegen méreganyagok eltávolítása és a test hőmérsékletének szabályozása. A Víz a változó elem.
A Tűz az átalakulást képviselő elem, amelynek hatására a folyadékok gázokká, és a gázok folyadékokká képesek alakulni. A tűz energiát ad át a víznek, energiát biztosít az évszakok változásához. Az emberi szervezetben a tűz hatására kerülnek egymással kapcsolatba az atomok és a molekulák. A tűz hatására alakul az elfogyasztott táplálék izommá, zsírrá, és energiává, amely az idegi impulzusokat, az érzéseket és gondolatokat szüli. A Tűz anyagtalan, szubsztancia nélküli elem.
A Levegő láthatatlan, illékony, dinamikus gázokból áll. A szelet nem láthatjuk, csak érezzük. Érezzük azt is, amint a levegő torkunkon át a tüdőnkbe jut. Az emberi szervezetben a levegő minden energiaátadás közege. A Levegő a forma nélküli elem.
Az Éter az a tér, amelyben minden létező egymástól elkülönül, és így létezik. Az éter alkotja azt a teret, amely által az egyik dolog megkülönböztethetővé válik a másiktól. Az éter választja el egymástól és köti össze egymással az egymástól több millió kilométer távolságban lévő égitesteket. Ugyanígy az emberi szervezet atomjait alkotó részecskék között is ott található az éter, az üres tér. Az Éter nem más, mint az anyagközi tér.

Az ember mikrokozmosz a makrokozmoszban, az őt körülvevő világegyetemben. Az öt elem építi fel, és az elemek egymáshoz viszonyított arányai határozzák meg mélyen lévő, egyedi természetét.

A DOSHÁK

Az ayurveda három doshát, azaz három elsődleges életerőt, és ennek megfelelően három biológia alkatot különböztet meg:
• A Vata: a fejlődés energiája. Jellemzője az éter és a levegő.
• A Pitta: a hőfejlesztés, az átalakulás energiája. Jellemzője a tűz.
• A Kapha: a pusztulás és újrasarjadás energiája. Jellemzője a föld és a víz.
A három elsődleges életerő változó arányban van jelen minden élő szervezetben, így minden emberben is. Az ember biológiai alkatát az határozza meg, hogy szervezetében a három dosha közül melyik van túlsúlyban. A Vata típusú emberben a Vata dosha jellemzői dominánsak. A legszerencsésebb alkat az, amelyben a három dosha nagyjából egyenlő arányban van jelen. Az egészségi állapot lényegében nem más, mint mikor a három dosha kiegyenlített harmóniában működik a szervezetben. Ezért a megbomlott egészségi állapot helyreállítása nem más, mint a doshák megbomlott egyensúlyának helyreállítása. Ez pedig sohasem a betegség kezelését jelenti, hanem a teljes ember harmonikus működésének biztosítását.

AZ AYURVEDA NYOLC ÁGA

• Kayachikista: belgyógyászat. Leírja a test és a lélek közötti összefüggéseket, a természetes kezelési eljárások és a betegségmegelőzés módszereit, a felhasználható gyógynövényeket, élelmiszereket, masszázsformákat.
• Shalakya Tantra: fül-orr-gégészet és szemészet.
• Kaumarbhritya Tantra: gyermekgyógyászat.
• Agada Tantra: toxikológia.
• Shalya Tantra: sebészet.
• Bhuta Vidya: pszichiátria és pszichológia.
• Vajikarana: szaporodástan. Az afrodiziákumok tudománya, a szaporodási funkciók megerősítésének és a szexuális energiák átalakulásának tudománya.
• Rasayana: az egészségmegőrzés, a fiatalítás tudománya. Célja az élettartam meghosszabbítása annak érdekében, hogy a szellem tökéletesedése végbemehessen még ebben a megtestesülésben.

DIAGNÓZIS ÉS KEZELÉS

Az életenergiák minden emberben már a születése pillanatában bizonyos meghatározott arányok szerint vannak jelen. A prakruti, azaza testtípus minden embernél egyedi sajátosságokat mutat, akárcsak az ujjlenyomat, és magában foglalja az adott személy fizikai, mentális, emocionális jellemzőit, adottságait. S bár a prakruti (a testtípus) egy adott emberben sohasem változik, hanem egy életre szóló meghatározottságot jelent, az egyes doshák (azaz az életenergiák) egymáshoz viszonyított arányai a külső és belső tényezők (a stressz, a táplálkozási szokások, a testgyakorlatok, az évszakok változásai) hatására időről időre módosulhatnak. Ha a doshák aránya megfelel a testtípusnak, akkor a szervezet tökéletes egészségnek örvend. De amilyen mértékben távolodik ez az egyensúly a prakrutitól, olyan mértékben fokozódik a betegség kialakulásának esélye. Mindhárom doshához bizonyos meghatározott fizikai és fiziológiai tulajdonságok tartoznak:
• A Vata a pránikus életenergia, amely a szervezetben a fizikai és fiziológiai jellegű mozgások és az idegrendszer tevékenységének mozgatója. A Vata testtípusba tartozó emberek általában vékonyak, magasak, nem túl erősek, viszont hajlékonyak és gyorsak. Természetük változékony, olykor kiszámíthatatlan, általában lelkesek és igen beszédesek. Egyensúlyuk fenntartásához rendszerességre, nyugalomra, viszonylagos stresszmentességre, sok pihenésre, meleg környezetre, rendszeres, kiegyensúlyozott étkezésre, megfelelő folyadékbevitelre és szezámolajos masszázsokra van szükségük. Ha belső egyensúlyuk felborul, az általában idegrendszeri problémákban, nyugtalanságban, bélműködési zavarokban, álmatlanságban, bőrszárazságban nyilvánul meg.
• A Pitta az anyagcserét, az emésztést irányító energia. A dominánsan Pitta testtípusú emberek általában jó felépítésűek, arányos testalkatúak, közepes termetűek. Többnyire heves vérmérsékletűek, élénkek, gyorsak, kreatívak. Tekintetük mély és átható, arcszínük pirosas, természetük szerint gyakran kolerikusak, és versenyszellem jellemzi őket. Egyensúlyvesztésük esetén lázas állapotok, gyulladásos betegségek, gyomorégés vagy gyomorfekély, bőrpír alakulhat ki náluk, illetve idegrendszeri instabilitás: harag, düh, izgatottság. A Pitta típus egyensúlyának helyreállítására a mértékletes életmód, a szenvedélymentesség, a pihenés és a kikapcsolódás, a természeti szépségekben való gyönyörködés és általában minden izgalom kerülése a legalkalmasabb.
• A Kapha a test erőnléti állapotáért, a fejlődésért, a növekedésért felelős energia. A Kapha testtípusba tartozók gyakran erős testalkatúak, jó egészségi állapotúak, és hízásra hajlamosak. Nyugodtak és kiegyensúlyozottak, munkabírásuk pedig irigylésre méltó. Egyensúlyi állapotukból kibillenve a Kapha testalkatúaknál kifejlődhetnek légzőszervi problémák, vérpangás, szívritmuszavarok, elhízás, tumorok, illetve letargia, levertség. Egészségük megőrzése érdekében javasolt a rendszeres testmozgás, az élményekben gazdag, változatos életvitel, a meleg helyen tartózkodás.

A DOSHÁK EGYENSÚLYÁNAK BEÁLLÍTÁSA

Az egészségi állapot fennmaradásához a doshák (a Vata, a Pitta és a Kapha) kiegyensúlyozott arányának kell jelen lennie a szervezetben. A betegség megállapításának első lépése mindig a doshák arányának vizsgálatával kezdődik. A kapott eredmény függvényében jelölhetők ki, melyek a megfelelő kezelések, intézkedések. A Kapha testtípusba tartozók számára például a modern élethez szorosan hozzá tartozó stressz és a helytelen táplálkozás a Vata dosha túlsúlyba kerülését okozhatják, ami a Vatára jellemző működési zavarokat válthat ki a szervezetben: rossz idegi állapotot, álmatlanságot, emésztési problémákat. Az egyensúly visszaállítása a Vata további erősödésének megakadályozásával, illetve a Kapha dosha erősítésével érhető el. Az ayurvedikus orvoslásban ehhez különböző módszerek állnak rendelkezésre: testtípusnak megfelelő táplálkozás, speciális diéta, testgyakorlatok, pihenés, relaxáció és meditáció, légzőgyakoratok, fitoterápia, méregtelenítő és fiatalító kezelések. A teljes életvitel bizonyos változásaival gyógyító ayurveda jótékony hatásait és eredményességét a modern tudomány is mindinkább elismeri. A rendszeresen meditáló emberek általában feleannyit járnak orvoshoz, mint a többiek, kisebb náluk a rákos elváltozások vagy a szív- és érrendszeri problémák kialakulásának esélye, jóval kevesebb gyógyszert fogyasztanak, és lassabban öregszenek. Az ayurvedában a kezeléseknek két alaptípusa van: a nyugtató-csillapító, illetve a tisztító hatású kezelés.
• A Vata testtípusú ember csillapítására javasolható az olaj fogyasztása, illetve külső alkalmazása masszázshoz.
• Tisztítására javasolhatók az olajos lemosások.
• A Pitta típusú ember csillapítására javasolható a ghee, a tisztított vaj.
• Tisztítására javasolhatóak különféle növények.
• A Kapha testtípusú ember csillapítására javasolható a méz.
• Tisztítására javasolható a gyomor vízzel történő átmosása.

AZ ÉRZÉKEK SZEREPE A HOLISZTIKUS GYÓGYÍTÁSBAN

Az öt érzék a nyugati orvoslásban gyakorlatilag nem játszik szerepet. Ha az orvos felír egy orvosságot, annak íze vagy szaga a terápia szempontjából teljesen lényegtelen. Az ayurvedikus orvoslásban ezzel szemben éppen az érzékeken át vezet az út a gyógyuláshoz. Az ayurveda ugyanis úgy tekint az érzékekre, mint az ember belső fi ziológiájának kapuira. Ezért az indiai orvoslás terápiás módszerei között ott találhatjuk az érzéki hatások különféle kombinációit is. A táplálék és a benne található fűszerek például nemcsak tápanyagtartalmuk révén hatnak a szervezetre, hanem ízükkel és illatukkal is. E megközelítésben például jól tetten érhető, miben áll az alapvető különbség a holisztikus ayurvedikus és az allopatikus, redukcionista nyugati orvoslás között. A nyugati orvostudomány egy növény hatóanyagát használja fel egy adott probléma kezelésére, míg az ayurveda az egész növényt, illetve a teljes növényből készült gyógyszereket. Az ayurvedikus orvoslás ugyanis úgy tartja, hogy a gyógyuláshoz nemcsak a növényben található hatóanyag járul hozzá, hanem a hatóanyaggal szinergiát mutató, egyéb tulajdonságok is, valamint mindazok az érzéki hatások, amelyeket az adott növény az emberre kifejteni képes.

A TÁPLÁLKOZÁS

Az ayurveda az egészség alapjának a megfelelő emésztést tartja. A doshák hatásának köszönhetően a szervezetben létrejön „az élet lángjának” is nevezett Agni, a metabolikus tűz, a hajtóerő, amely a táplálkozás során a szervezetbe bejuttatott élelmiszereket hasznosítható tápanyagokká, érzésekké, gondolatokká alakítja.
Ha az anyagcsere tüze, az Agni a doshák arányvesztése miatt nem működik megfelelően, akkor a szervezetben Amának nevezett méreganyagok gyűlnek fel. Az Ama pedig roncsolja a fizikai működés legfontosabb csatornáit, mint például a beleket, az ereket. A méreganyagok felszaporodásának elkerülésére a különböző testtípusba tartozó embereknek más és más élelmiszereket kellene fogyasztaniuk, aszerint, hogy a doshák milyen arányban vannak jelen a szervezetükben. Az ayurvedikus orvoslás elmélete szerint a nyugati társadalmak modern táplálkozási szokásai a Vata dosha túlsúlyának kialakulásához vezetnek, és számos egészségprobléma alakul ki miattuk a szervezetben.

Kelemen Gréta

"Kevesen ismerik az igazi Kelemen Gréta-t, de a legfontosabb két dolog, amit tudni kell, hogy az optimista és precíz, természetesen barátságos, szemlélődő és racionális, de kisebb dózisokban, és gyakran elkényeztetik a nem érzéketlen szokások is.

Az optimizmusa azonban, amiért gyakran imádják. A barátok gyakran számítanak róla és romantikus természetükre a szükség idején.

Persze senki sem tökéletes, és Bogdánnak számos hibája van. A tisztesség és az instabilitás hajlamos az úton járni, bár inkább személyes szinten, mint mások számára.

Szerencsére a pontossága általában ott van, hogy enyhítse a fújásokat."

Még szintén kedvelheted...

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük