Hírek

Amit a spa világáról tudni kell 2. rész

Amit a spa világáról tudni kell 2. rész

A francia spa-szakértők országos szövetsége nemrégiben szakmai továbbképző kurzust rendezett, amelyen a résztvevők a spa szemlélettel és magatartással ismerkedhettek meg közelebbről, és előadásokat hallhattak a spában igénybe vehető kezelési rituálékról. A kurzuson elhangzott előadások szerkesztett változatát közöljük az alábbi cikksorozatunkban, abban a reményben, hogy a hazai szakemberek számára is hasznos lehet megismerni francia kollégáik álláspontját néhány nagyon is aktuális szakmai kérdéssel kapcsolatban. E lőző számunkban a spa rituálé sajátosságait ismerhettük meg. Az alábbi cikkben ezekre a kérdésekre keressük a választ: Milyen tárgyi és személyi feltételei vannak egy spa működésének? Mit jelent és miben nyilvánul meg a szakértelem a spában igénybe vehető szolgáltatások terén?

A működés tárgyi és személyi feltételei a spában

A tárgyi feltételek

Intézményi feltételek

Vannak, akik azt hiszik, egy jó spa tulajdonképpen nem más, mint egy ízléses, szép, a hétköznapok szürkeségéből kiragadó, álmodozásra késztető, hangulatosan kialakított szolgáltatóhely, ahol az ember a kezelések mellé különféle élményeket is kaphat. Mások puszta üzleti vállalkozásnak, a profittermelés jól kiaknázható helyének tekintik a spát. Mindkét megközelítésben van igazság, de egyik sem fedi le a teljes igazságot. A spa ugyanis valójában jóval több, mint „kezelések igénybevételére alkalmas, esztétikusan kialakított hely”, és jóval több, mint üzlet. A spa létrehozása és működtetése egyaránt speciális szakmai felkészültséget igénylő vállalkozás. A spa egy intézmény, amely meglehetősen sajátos kritériumok szerint működik: itt megvannak a vízhasználatnak, a zajszintnek, a közlekedési útvonalak kialakításának speciális szabályai, ahogyan megvannak a szolgáltatások speciális szaktudást igénylő minőségi követelményei is. Mindezek a spa objektív, intézményi feltételeit alkotó tényezők.

Anyagi feltételek

Egy spa létrehozása, fenntartása és működtetése is meglehetősen költséges, sok kiadással jár. Természetesen Kínában vagy a Mauritius-szigeteken, ahol az emberek 80–100 eurónak megfelelő összeget keresnek havonta, egy masszázs óránkénti ára pedig 90 euro körül mozog, egy spa gyorsan megtérülő befektetésnek számít. Európában azonban jelentősek a bérköltségek, s ezeket hónapról hónapra ki kell termelnie az intézménynek. Induláskor nagy befektetést igényel a spában nélkülözhetetlen és drága, ráadásul a használat során amortizálódó felszerelés beszerzése, kialakítása. Kellenek kádak, különböző medencék, hammamfürdő, masszázságyak, kabinok a szükséges teljes berendezéssel… A kabinok számának meghatározásánál nagyon racionális döntést kell hozni. Ha a kialakított nyolc kabinból és a hozzá tartozó, havonta rendszeresen fizetett nyolc kozmetikusból-masszőrből aztán csak háromnak teljes a kihasználtsága, az komoly ráfizetést jelent a cégnek. Ezért egy spa beindítását nagyon gondosan meg kell tervezni. Jobb az elején inkább kicsiben indulni, és folyamatosan fejleszteni a vállalkozást, mint kihasználatlan, ráfi zetéses részlegeket kényszerűen fenntartani.

A spa várható látogatottsága

Az elegánsabb hotelekhez ma már szinte kötelezően tartoznia kell spának is, akkor is, ha látogatottsága és így megtérülése sem optimális. A szállodavendégek számára azonban biztosítani kell ezt a szolgáltatást. A szállodai vendéglátás üzleti törvényei sajátosan működnek. A vállalkozás rentabilitása itt többtényezős kérdés. Egy szállodában a spa ugyanis statisztikai számadatok tanúbizonysága szerint növeli a foglalások számát. A vendégek általában még akkor is megkérdezik, hogy van-e spa, ha szolgáltatásait ők maguk nem kívánják igénybe venni. A spa egy hotelben a szobafoglalást befolyásoló tényező, amely ráadásul az eltöltött éjszakák számára is kimutatható hatással van. Nem egyszer fordul elő, hogy azok a vendégek, akik eredetileg két éjszakát foglalnak le, végül három vagy négy napig maradnak, kifejezetten azért, hogy a spa szolgáltatásait élvezhessék. Ezért tehát egy hotelben a spa létkérdés, még akkor is, ha a nagy befektetést igénylő létesítmény önmagában nem rentábilis, és önállóan képtelen lenne fenntartani magát üzleti értelemben. Ugyanez azonban egy városi spa működését tekintve természetesen már nem így van. A szállodai szobához ugyanis a vendég által igénybe vehető szolgáltatáscsomagok tartoznak, amelyeknek része lehet például egy félórás maszszázs. Ez máris ügyfelet visz a spába, olyan ügyfelet, aki esetleg további szolgáltatásokat is igénybe vesz. A városi spák helyzete ezzel szemben mind az ügyfelek megszerzése, mind a rentabilitás kérdésében sokkal nehezebb. Ezeknek az intézményeknek minden tekintetben meg kell tudniuk állni a saját lábukon.

A személyi feltételek

Az emberi tényező
Egy spában az emberi tényező szerepe bár számokban közvetlenül kifejezhetetlen, mégis óriási. A jó vezető nem esik abba a hibába, hogy ezt figyelmen kívül hagyja. Egy spában az állandóan cserélődő személyzet végzetes következményekkel járhat. A munkatársak megtartása itt létkérdés. Nemcsak azért, mert a vendégek egy része általában ragaszkodik a jól bevált kozmetikushoz, masszőrhöz. Hanem azért is, mert a spában mindig számolni kell a folyamatos továbbképzés költségeivel. Minden elvesztett munkatárssal együtt elvesznek azok a befektetések is, amelyeket képzésére fordítottak, és a következő, új alkalmazottal elölről kell kezdeni mindent. Vannak olyan spák, amelyek szinte kizárólag külsős munkatársakkal, szabadúszókkal dolgoztatnak. Ez egyáltalán nem helyes alapállás. Minden spában kell, hogy legyen legalább néhány saját alkalmazott, olyan megbízható, a használt márkákat kiválóan ismerő, belső munkatársak, akikre az egész vállalkozást építeni lehet. A szabadúszók kiválóak a rendkívüli helyzetek áthidalására, kisegítésre, de alapvető, hogy minden spának legyen néhány biztos pillére: jól képzett, az intézmény imázsát hitelesen közvetítő, nélkülözhetetlen és megbecsült szakemberek, akikre minden körülmények között számítani lehet. A szabadúszók, a „számlás” munkatársak általában nem ismerik elég jól, eléggé „belülről” a márkát, nincsenek elköteleződve valamely márka iránt, hiszen lehet, hogy délelőtt még valahol az After the Rain, délután meg valahol máshol a Nuxe termékeivel dolgoznak. A spa egy olyan intézmény, ahol nagyon oda kell figyelni arra, hogy a személyi feltételek a lehető legideálisabbak legyenek. Az emberi kvalitásoknak ebben a szegmensben döntő szerepük van.

Nehézségek a személyi feltételek biztosításban

Ha az optimális tárgyi feltételeket sikerült megteremteni, sokszor még akkor sem vezet egyenes út a sikerhez. A személyi feltételek ugyanis kevésbé stabilak és kevésbé kiszámíthatóak, könnyen változhatnak, és nehéz egyensúlyban tartani őket. A vendégek számának szezonális változásaival mindig együtt jár a (külsős) munkatársak számának ingadozása is. És ott van aztán a konkurencia. Megnyit valaki egy spát, majd nem sokkal az indulás után három utcával arrébb nyílik egy másik hasonló intézmény, amely elszipkázza az ügyfelek egy részét, sőt, adott esetben akár az alkalmazottak egy részét is. Vannak olyan, a módszereikben nemigen válogató, etikátlan cégek, amelyek nyitás előtt úgy toboroznak munkatársakat, hogy visszautasíthatatlan ajánlatot tesznek más intézmények munkatársainak, akik sokszor nemcsak a szaktudásukat, de régi munkahelyük ügyfélkörének egy részét, illetve az ott alkalmazott kezelési protokollok kiváló ismeretét is viszik magukkal…

SPECIÁLIS SZAKTUDÁS

Múltban gyökerező hagyományok

Franciaországban, és egyáltalán Európában a spa nagyjából 10 éves múltra tekinthet vissza. Korukat megelőző kezdeményezések természetesen már azelőtt is voltak, mégis azt mondhatjuk, hogy a spa mai formájában a 2000-es évek elejétől van jelen a nyugat-európai piacon. Más kultúrákban azonban korántsem így van ez. Az Egyesült Állomokban, különösképpen pedig Ázsiában jóval korábbra datálódik a spa-kultusz kialakulása. Az ottani szakemberek fejlesztették ki munkájuk során azt a speciális szaktudást, amelyre a vendégek fogadása és ellátása, a jó közérzeti és masszázsszolgáltatások biztosítása, valamint a megfelelő termékek fejlesztése támaszkodhatott, és támaszkodik mind a mai napig. A spa-kultúrának mára kialakultak a maga írott és íratlan szabályai, amelyek ismerete és követése a szolgáltatás színvonalának garanciáját jelenti.

A kulturális hagyományok kereszteződése 

A spa világában lényegében háromféle alapmodellt különböztethetünk meg: az amerikai, az ázsiai, illetve az európai spa-kultúrát, amelyek mind a kezelési- és masszázsgyakorlat, mind a mögöttük álló szaktudás jellege, mind pedig a spa mint intézmény gazdasági működésének koncepciója szempontjából alapvető különbségeket mutatnak. Fontos megjegyeznünk azt is, hogy Afrikában a számos meglévő tradíció ellenére magának a spa-kultúrának saját modellje nem létezik. Az afrikaiak rendkívül nagyra értékelik a rituálék szerepét. Kultúrájukban megtalálhatjuk a különféle masszázsokat (babamasszázs, családi masszázs, sportmasszázs, a harcra, illetve a vadászatra felkészítő masszázs stb.), de afrikai spa modellről ennek ellenére sem beszélhetünk. Mégis tradicionálisan létezik itt egy rendkívül értékes fürdőhagyomány, amely a spa ősének tekinthető, ez pedig nem más, mint észak-afrikai kultúrában őshonos hammam-tradíció. Az európai modell alapjának a régi hagyományokra visszatekintő fürdőkultúrát, illetve a Thalasso- terápiát tekinthetjük, amely az intézményes keretek között működő szépségápolási kultúrával fúzióra lépve alakította ki a spa sajátosan európai értelmezését és gyakorlatát. A nyugati spában kiemelt szerepe van az esztétikai minőség javításának, a látható szépség ápolásának. A keleti spában ezzel szemben a hangsúly sokkal inkább a belső egyensúly, a természetes harmóniaállapot, a jó közérzet megteremtésén van. E céljához az ázsiai spa az érzékeken keresztül igyekszik közelebb jutni. A rituálék és ceremóniák iránti páratlan érzékkel, a vendéglátás művészi szintre fejlesztett hagyományával és változatos, különleges masszázsfajtákkal varázsolják el itt a vendéget. A francia spa-kultúra erőssége a kozmetika. Számos, speciális technikai tudást képviselő, saját kozmetikai eljárásokat, kezelési metódusukat kifejlesztő esztétikai iskola létezik Franciaországban, melyek jelentős hatással voltak a jellegzetes európai spa-modell kialakulására. A fürdőkultúrában gyökerező, vízterápiát, vizes kezeléseket kínáló spa bölcsőjének néhány közép- európai országot (köztük Magyarországot), Németországot, illetve a skandináv országokat tekinthetjük. A hammam észak-afrikai hagyománya szintén vizes tradíció, amelynek megvannak a maga régi- régi rituáléi, ugyanúgy, ahogyan az ápolásoknak is a maguk sajátos, jellemző módozatai. Az amerikai modell szerint a spa fogalmához a lehető legszorosabban hozzá tartozik a luxus és a különlegesen igényes belső térkialakítás. Az amerikai spa kezelések rendkívüli szakértelemmel felépített és végrehajtott protokollok, a középpontban azonban nem feltétlenül a szépségápolás és a masszázs áll, mint Európában. Az amerikai spa erősségét jelentik a holisztikus ápolások, amelyek – legalábbis ma még – az európai spa falai között kevésbé nyertek létjogosultságot. Az amerikai spa-kultúra további jellegzetessége a specializáltság. Ha például egy, a bőr problémáinak kezelésére szakosodott spát keresnénk, egészen biztosan találnánk többet is, amelyek szinte dermatológiai igénnyel és szakmai felkészültséggel kínálnak a spa vendége számára mindent, ami a bőrrel egyáltalán kapcsolatba hozható. De ugyanígy találhatnánk bármely más témára szakosodott intézményt is. Külön spát a fiatal házasoknak, külön spát a gyerekeknek, ahol minden a speciális igények legmesszemenőbb figyelembe vételével van kialakítva. Létezik számos olyan spa, amely a természetbe kívánja visszavezetni az embert. Szolgáltatásaik kínálatát ezek is mindig egy-egy központi gondolat köré csoportosítva alakítják ki, s így hoznak létre néhány igen sajátos, Európában szinte elképzelhetetlen koncepciót (mint például spát és lovaglást, spát és hegymászást összekapcsoló intézményt stb.). Két dolog azonban biztosan közös valamennyi amerikai spában: a legmagasabb szintű szakértelem és a rendkívül esztétikus, luxus igényeket kielégítő megjelenés. A dekoráció, a berendezés kialakítása itt kiemelt fontossággal bír: a látványelemeket, a dizájnt mindig a spa koncepciójának megfelelően, tökéletesen szabják testre. Az amerikaiak mindemellett ahhoz is kiválóan értenek, hogyan tegyék rentábilissá vállalkozásukat. A spák igen gyakran kiváló kozmetikai márkákhoz kötődnek, de az is előfordul, nem is ritkán, hogy egy-egy igen jelentős szakember, vagy karizmatikus terapeuta köré szerveződnek. Amerikában megvan ennek a maga hagyománya. Szemben Európával, ahol ilyesmiről nemigen hallani a spa világában. Nálunk a spa koncepciója mindig előbbre való, mint egy terapeuta személyes adottságai. Franciaországban és más országokban is voltak kísérletek ennek az amerikai hagyománynak a meghonosítására, de ezek nem jártak eredménnyel. Franciaországban például egy shiatsu mester praktizált egy nagy kozmetikai márka nevével fémjelzett spában. A vendégek szinte kizárólag a mester kezeléseit vették igénybe. A márka termékeivel végzett kezelések száma rendkívül alacsony volt a shiatsu kezelések arányához képest. S bár a látogatottság maximális volt, és a bevételek is optimálisak a működés szempontjából, a cég mégsem tartotta meg a nagy nyereséget produkáló mestert. A márka ugyanis nem szenvedhetett hátrányt… A spa intézménye tehát különböző kultúrák találkozásának színhelye. A kezelési kínálatban, sőt még az egyes protokollokon belül is keverednek a szépségápolási technikák, a világszerte alkalmazott masszázstechnikák, és nem ritkán bizonyos gyógyászati eljárások (bőrgyógyászat, alakformálás, méregtelenítés, revitalizáció stb.) is. Különösképpen így van ez a spa európai modelljében. A sokféleség, az eredeti funkciók keveredése a vízhez kötődő eljárások alkalmazásánál is megfigyelhető a spában. Az egyszerű zuhanyok helyett ma különféle élményeket kínáló, sokféle effektust felvonultató zuhanyokat vehet igénybe a vendég. A medencék sem a régiek már, hiszen korántsem csak úszásra szolgálnak, mint azelőtt, hanem érzéki hatások sokaságával kápráztatják el a fürdőzőt: változtatják színüket, illatukat, megannyi varázslatra képesek, és a vízi animáció a medencét mára a kaland, az utazás, az élmények színhelyévé teszi. (Csak egy zárójeles megjegyzés a rentabilitásra vonatkozólag: minden kollektív szolgáltatásnak, amelyet egyszerre több látogató vesz igénybe, igen jó a megtérülése – feltéve, ha kell érte fizetniük a vendégeknek. A szauna és a hammamfürdő használata általában ingyenes szokott lenni, kivéve azokat az eseteket, amikor a hammam használata valamely komplex kezelési rituálé részét képezi.) Az észak-afrikai országokban a hammamfürdő hagyományosan három vizes helyiségből áll: egy meleg, egy melegebb és egy még melegebb teremből. A vendégek e három helyiség között vándorolnak, hőérzetüknek megfelelően. Ezekben az országokban a hammam látogatottsága igen magas, és kitűnő bevételi forrást biztosít a tulajdonos számára. A mai európai spával szemben a látogatók igen magas minőségi igényeket támasztanak. A legjobbat várják el minden területen: a vendéglátás, az alkalmazott termékek, a masszázsok szakmai színvonala, az alkalmazottak felkészültsége tekintetében egyaránt. Napjaink spa-vendégei már meglehetős tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy kiválóan meg tudják ítélni a szolgáltatások színvonalát, különbséget tudjanak tenni egy valóban hatásos, nagy gyakorlattal és szakértelemmel végrehajtott masszázs meg a látványos szemfényvesztés között. Ezért a spa szakembernek ma már valódi tudással kell rendelkeznie ahhoz, hogy megállja a helyét a szakmájában.

Szakértelem az egyes spa szakmák területén

Spa szakemberek végzik a spában a különféle kezeléseket, és spa szakembernek minősülnek természetesen a spa menedzserek is.A spa menedzser az a szakember, aki üzleti vénával és csapatirányítási kompetenciákkal is rendelkezik, ellátja az operatív irányítási feladatokat, és felel a spa tulajdonosa által meghatározott imázs folyamatos megjelenítéséért a vendégek ellátásában. Felügyelete alatt tartja a berendezést, a spa teljes felszerelését, a higiéniai követelmények maximális betartását. A spában a higiéniai előírások szigorú betartása nagyobb jelentőséggel bír, mint bármely más szolgáltatást nyújtó intézményben. Különleges gondot kell fordítani a kádak, a medencék, a zuhanyzók, a hammam, egyáltalán valamenynyi vizes helyiség és a kezelőkabinok tökéletes higiéniájára, ugyanúgy ahogyan az összes termék és használati eszköz csíramentességére is. A hammamban használt fekete szappan például baktériumok valóságos tenyészetének lehet táptalaja. A tökéletes higiénia alapkövetelmény minden spában. A masszázsok és a kezelések során használt minden egyes terméket külön tégelyben kell tartani, és a kezelés végeztével a maradékot ki kell dobni, más vendég kezeléséhez felhasználni nem szabad. A szükséges mennyiségek helyes megállapítása ezért nagyon fontos. Vannak olyan kezelések, amelyeknek anyagköltsége minimális. Ilyenek például a natúr növényi olajos masszázsok. Más kezeléseknek, mint például a kozmetikai ápolásoknak azonban általában igen magas az anyagköltség vonzatuk. Egyes termékek szinte valószínűtlenül drágák. A kezeléshez szükséges anyagmennyiség előzetes megbecsülése nem könnyű feladat, de a spa szakembereknek ehhez is érteniük kell. Egy-egy testkezeléshez egy bizonyos anyagból az egyik vendég esetében elég 15 ml, egy másik vendégnél 30 ml-re van szükség. A testkezelésekhez fogy a legtöbb anyag, de mégis a kozmetikai arckezelésekre eső anyagköltség a legmagasabb egy spában. Ugyanakkor általában az arckezelésekből származó bevételek magasabbak a többihez képest. Ez annak is köszönhető, hogy egy arckezelés után szinte minden esetben vásárol is vendég egy vagy több arcápolási terméket, míg a testkezeléseknél ugyanez nem mondható el. A vendégek vásárlási kedve természetesen nagyban függ a kozmetikus-masszőr értékesítéshez való hozzáállásán is. A spában a kozmetikusoknak gyakran okoz problémát üzletről beszélni a vendéggel. Ez némiképp érthető, hiszen amit csinálnak, az tulajdonképpen művészet, ami után nem könnyű számukra visszatérni a hétköznapok prózai világába. Mégis fontos lenne megértetni velük, hogy a kozmetikumok értékesítése nemhogy nem szégyellni való dolog, hanem olyasvalami, aminek a vendégek általában nagyon örülnek. Amikor ugyanis a kezelés után vásárolt terméket a vendég hazaviszi, meghosszabbítja vele a spában átélt kellemes élményét, és hosszabb ideig tarthatja fenn a kezelés során elért bőrállapotot is. A nyaraló, szabadságukat töltő vendégek általában szívesen vásárolnak, mert ilyenkor kevésbé figyel oda az ember a kiadásaira, meg azért is, mert magukkal akarnak vinni valamit a nyaralás élményeiből. A városi spában, ahová a vendégek csak egy-egy órára térnek be egy kezelésre, természetesen az értékesítés is sokkal nehezebb feladat.

A terapeuta szakmai tapasztalata

Kétségtelen tény, hogy a spa szakember munkájában óriási jelentősége és értéke van a tapasztalatnak. Különösen a kezelések, a maszszázsok területén. A vendégek elvárásai is egyre nagyobbak, és ezek az elvárások nem csupán az alkalmazott technikákra értendők, hanem a terapeuta teljes személyiségére, mindarra, amit a kezelés során jelenlétével képvisel és közvetít a vendég felé. Már nem elég a mozdulatok szakszerűsége, begyakorlottsága. A spa vendég csak azt tekinti hiteles spa szakembernek, aki egy bizonyos hiteles magatartást, egyfajta belső sugárzás kivetülését közvetíti felé egész megjelenésével, verbális és nem verbális kommunikációjával. Igen, ez is tanulható. Mindenekelőtt azonban azt kell megérteni, mi az alapja ennek a sugárzásnak, milyen belső állapot kivetüléseként jelenik meg, és hogyan adható át, hogyan közölhető ez másokkal. Ez azonban egy olyan terület, amely a teljes ember odafordulását, belső keresését kívánja meg. Ennek megértéséhez és elsajátításához a terapeutának teljes mértékben azonosulnia kell hivatásával, s magában, magának kell keresnie az ide vezető utat. Csak a kiindulópont az, ami ebből még leírható: vágy a dolgok mélyebb és még mélyebb ismeretére…

A képzés jelentősége

A spa világa egy új világ. Ezen a területen még sok a változás, nagy lehetőségek vannak a fejlődésre. A spa menedzserek, a spa szakemberek képzése alig egy évtizedes múltra tekinthet vissza. Egyesek a Thalasso-terápia, mások a kozmetika valamely területén dolgoztak korábban, de olyanok is voltak, vannak, akik például a marketing területéről érkeznek a spa világába. Akár marketing- és pénzügyi végzettséggel, munkatapasztalattal is belevághat valaki a spa menedzser képzésbe, ha mellette hajlandó egy kozmetikusképzést is végigcsinálni. Ilyen alapokkal például kitűnő spa menedzser válhat valakiből.

Az iskolák szerepe

A spa jövője gyakorlatilag az iskolák kezében van. Csak ha a képzés egyes fórumain valódi szakértelemmel oktatják mindazt, ami a spa intézményében igényként és elvárásként jelentkezik a vendégek részéről, akkor beszélhetünk színvonalas, minőségi spa-szakember képzésről. Világszerte tapasztalható probléma, hogy egyesek – az iskolarendszerbe illeszkedő képzések hiánya vagy létszámkorlátai miatt – inkább elvégeznek egy egyhetes tanfolyamot valahol, mondjuk Thaiföldön, s hazatérve alkalmazni kezdik az ott tanultakat, holott a masszázshoz vagy testkezeléshez nélkülözhetetlen alapokat ennyi idő alatt nyilvánvalóan képtelenség elsajátítani. A spa szakemberképzés minőségi garanciája csak a megfelelő intézményi háttér, és a képzésre fordított megfelelő idő lehet.

A márkák szerepe

A márkák nem kozmetikusképzést folytatnak, hanem saját termékeikkel végezhető kezelési protokollok oktatásával foglalkoznak. Ezek között sok, igen magas színvonalú, jól kidolgozott kezelés van, komplett rituálék a hozzájuk tartozó történettel. E képzések azonban sohasem helyettesíthetik a kozmetikusképzést vagy a
masszőrképzést, amelynek keretében elsajátíthatóak a szakma elméleti és gyakorlati alapjai. Masszázst tanulni mindenekelőtt annyi, mint az érintés tudományát tanulni, a személyre szabott mozdulatok művészetét elsajátítani. Csak ezután jöhet a protokoll, az alapműveletek és a tanult technikák bizonyos kidolgozott szabályok szerinti alkalmazása. A protokollt megkomponáltsága a zeneműhöz teszi hasonlatossá. A kezelésnek is megvan a maga nyitánya és záróakkordja, a masszőr mozdulatainak intenzitása végig változik a kezelés egyes szakaszai során. A rituálénak megvan a maga saját belső logikája, felépítettsége, kompozíciója, amely előre megtervezett módon hat a testre, a bőrre, az érzelmi állapotra. Protokolljában minden kozmetikai márka meghatározza a bőrradírozás mikéntjét, a maszszázsmozdulatok mikéntjét, az alkalmazandó arcmaszk elkészítésének és felvitelének módját. Semmit nem bíznak a véletlenre, mert a legkisebb részletnek is jelentősége van.

A kozmetikus egyéni interpretációja

A szakmailag felkészült, jó kozmetikus egyik legfontosabb ismérve, hogy tanult tudását mindig képes vendége igényeire és alkatáraszabni, azaz rendelkezik az ismeretek szabad felhasználásának képességével. A tanulható ismeretek és a kezelési protokoll között a kozmetikus képezi a hidat. Saját szakmaiságán keresztül a maga módján interpretálja a protokollt mint az eljárások alkalmazásának egy bizonyos szabályban rögzített rendszerét. Az egyéni interpretáció képessége alapvető elvárás egy kozmetikussal szemben. Munkája során ugyanis képesnek kell lennie arra, hogy a tanult mozdulatsorokat a vendég egyéni sajátosságaira alkalmazza, és egy kicsit mindig máshogyan csinálja ugyanazt: úgy legyen kreatív az alkalmazásban, hogy közben mindvégig hű marad a márka által kidolgozott kezelési protokollban rögzített mozdulatsorhoz, még akkor is, ha adott esetben aznap már tizedszer végzi ugyanazt a kezelést. Minden jól felkészült kozmetikusnak megvan a maga eszköztára, a maga sajátos technikája, és az az egyéni módszere, ahogyan vendége legjobb kiszolgálása érdekében munkavégzés közben mozgósítja magában az érzéseit. Mert ezt a munkát a jó terapeuta mindig átéléssel végzi, teljesen ráhangolódva vendégére. Hogyan érhető el ez az állapot? Minden terapeutának, masszőrnek, kozmetikusnak meg kell találnia a maga forrásait, ahonnan energiát, inspirációt meríthet saját maga számára. Ott van a jóga, a meditáció, a legkülönfélébb mozgásformák… A spa szakember kicsit olyan, mint a táncos. Meg kell tanulnia, hogyan adhatja át az érzéseit a mozdulatain keresztül. Ehhez azonban tudatos életvitelre van szükség: egészséges életmódra, kiegyensúlyozott táplálkozásra, megfelelő alvásra, és olyan belső energiákra, amelyek forrását kinek-kinek magának kell megtalálnia az életben.

A kozmetikus ereje

A kozmetikus erőtartalékai sem kifogyhatatlanok. Jól kell gazdálkodni az energiákkal, tudni kell, hogyan lehet elkerülni a teljes kimerülést. A masszázs fárasztó fizikai munka. Előfordul, hogy a nap végére a masszőrnek fáj a háta, kimerültnek érzi magát. A vendégnek azonban semmit sem szabad érzékelnie az ő fáradtságából. A masszőrnek meg kell tanulnia kezelni a saját fájdalmát, a saját fáradtságát is. A helyes légzéstechnika, a vizualizáció segítséget jelent ehhez munka közben. Igyekezni kell elsajátítani az energiákkal való gazdálkodásnak egy olyan módját, amely segít megőrizni az erőnlétet, a vendégre koncentrálás képességét egészen a nap végéig. Sokat segíthet ebben az is, ha a masszőr, kozmetikus, terapeuta nemcsak másokat masszíroz, hanem ő maga is rendszeresen masszíroztatja magát. Ismerni kell a testet. A saját testünket éppúgy, mint a vendégét. A jó terapeuta néhány perc alatt közeli kapcsolatba tud kerülni vendége testével, olvasni tud a testből. A vendégek ugyanis nem mindig tudják pontosan elmondani, mihez volna kedvük, illetve mire volna szükségük. A gyakorlott szakember azonban érti a test üzeneteit, és ennek megfelelően tud döntéseket hozni munkája során.

AZ ÖT ÉRZÉK ÉS AZ ÉLMÉNYSZERŰSÉG SZEREPE

A spa kezelésekben kiemelt szerephez jutnak az öt érzékkel felfogható hatások: az illatok, a zene, az érintés, a látvány, és nem ritkán az ízérzékelés is, hiszen a kezelési rituálékhoz gyakran tartozik hozzá egy csésze különleges tea, egy gyümölcslé elfogyasztása is, vagy akár egy csepp méz megízlelése. A spában használt termékek között sok az ínyenc ápolásra alkalmas készítmény, amelyek a gyümölcsök, a méz, a csokoládé vagy más, a gasztronómiában is használatos egyéb alapanyagok kozmetikai jó tulajdonságait kihasználva hívják izgalmas utazásra a vendégeket. A spa kezelési kínálatával minél erőteljesebb érzéki hatást kíván elérni, élményként akar hatni a vendégre. Ugyanez egy kozmetikai szalon profiljába nem tartozik feltétlenül bele, vagy legalábbis sokkal kevésbé jut hangsúlyos szerephez. A kozmetikai szalonban a termékek bőrre gyakorolt hatása a leglényegesebb, a kezelés&nbs

Kelemen Gréta

"Kevesen ismerik az igazi Kelemen Gréta-t, de a legfontosabb két dolog, amit tudni kell, hogy az optimista és precíz, természetesen barátságos, szemlélődő és racionális, de kisebb dózisokban, és gyakran elkényeztetik a nem érzéketlen szokások is.

Az optimizmusa azonban, amiért gyakran imádják. A barátok gyakran számítanak róla és romantikus természetükre a szükség idején.

Persze senki sem tökéletes, és Bogdánnak számos hibája van. A tisztesség és az instabilitás hajlamos az úton járni, bár inkább személyes szinten, mint mások számára.

Szerencsére a pontossága általában ott van, hogy enyhítse a fújásokat."

Még szintén kedvelheted...

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük