Amit a spa világáról tudni kell 2. rész

Amit a spa világáról tudni kell 2. rész

A francia spa-szakértők országos szövetsége nemrégiben szakmai továbbképző kurzust rendezett, amelyen a résztvevők a spa szemlélettel és magatartással ismerkedhettek meg közelebbről, és előadásokat hallhattak a spában igénybe vehető kezelési rituálékról. A kurzuson elhangzott előadások szerkesztett változatát közöljük az alábbi cikksorozatunkban, abban a reményben, hogy a hazai szakemberek számára is hasznos lehet megismerni francia kollégáik álláspontját néhány nagyon is aktuális szakmai kérdéssel kapcsolatban. E lőző számunkban a spa rituálé sajátosságait ismerhettük meg. Az alábbi cikkben ezekre a kérdésekre keressük a választ: Milyen tárgyi és személyi feltételei vannak egy spa működésének? Mit jelent és miben nyilvánul meg a szakértelem a spában igénybe vehető szolgáltatások terén?

A működés tárgyi és személyi feltételei a spában

A tárgyi feltételek

Intézményi feltételek

Vannak, akik azt hiszik, egy jó spa tulajdonképpen nem más, mint egy ízléses, szép, a hétköznapok szürkeségéből kiragadó, álmodozásra késztető, hangulatosan kialakított szolgáltatóhely, ahol az ember a kezelések mellé különféle élményeket is kaphat. Mások puszta üzleti vállalkozásnak, a profittermelés jól kiaknázható helyének tekintik a spát. Mindkét megközelítésben van igazság, de egyik sem fedi le a teljes igazságot. A spa ugyanis valójában jóval több, mint „kezelések igénybevételére alkalmas, esztétikusan kialakított hely”, és jóval több, mint üzlet. A spa létrehozása és működtetése egyaránt speciális szakmai felkészültséget igénylő vállalkozás. A spa egy intézmény, amely meglehetősen sajátos kritériumok szerint működik: itt megvannak a vízhasználatnak, a zajszintnek, a közlekedési útvonalak kialakításának speciális szabályai, ahogyan megvannak a szolgáltatások speciális szaktudást igénylő minőségi követelményei is. Mindezek a spa objektív, intézményi feltételeit alkotó tényezők.

Anyagi feltételek

Egy spa létrehozása, fenntartása és működtetése is meglehetősen költséges, sok kiadással jár. Természetesen Kínában vagy a Mauritius-szigeteken, ahol az emberek 80–100 eurónak megfelelő összeget keresnek havonta, egy masszázs óránkénti ára pedig 90 euro körül mozog, egy spa gyorsan megtérülő befektetésnek számít. Európában azonban jelentősek a bérköltségek, s ezeket hónapról hónapra ki kell termelnie az intézménynek. Induláskor nagy befektetést igényel a spában nélkülözhetetlen és drága, ráadásul a használat során amortizálódó felszerelés beszerzése, kialakítása. Kellenek kádak, különböző medencék, hammamfürdő, masszázságyak, kabinok a szükséges teljes berendezéssel… A kabinok számának meghatározásánál nagyon racionális döntést kell hozni. Ha a kialakított nyolc kabinból és a hozzá tartozó, havonta rendszeresen fizetett nyolc kozmetikusból-masszőrből aztán csak háromnak teljes a kihasználtsága, az komoly ráfizetést jelent a cégnek. Ezért egy spa beindítását nagyon gondosan meg kell tervezni. Jobb az elején inkább kicsiben indulni, és folyamatosan fejleszteni a vállalkozást, mint kihasználatlan, ráfi zetéses részlegeket kényszerűen fenntartani.

A spa várható látogatottsága

Az elegánsabb hotelekhez ma már szinte kötelezően tartoznia kell spának is, akkor is, ha látogatottsága és így megtérülése sem optimális. A szállodavendégek számára azonban biztosítani kell ezt a szolgáltatást. A szállodai vendéglátás üzleti törvényei sajátosan működnek. A vállalkozás rentabilitása itt többtényezős kérdés. Egy szállodában a spa ugyanis statisztikai számadatok tanúbizonysága szerint növeli a foglalások számát. A vendégek általában még akkor is megkérdezik, hogy van-e spa, ha szolgáltatásait ők maguk nem kívánják igénybe venni. A spa egy hotelben a szobafoglalást befolyásoló tényező, amely ráadásul az eltöltött éjszakák számára is kimutatható hatással van. Nem egyszer fordul elő, hogy azok a vendégek, akik eredetileg két éjszakát foglalnak le, végül három vagy négy napig maradnak, kifejezetten azért, hogy a spa szolgáltatásait élvezhessék. Ezért tehát egy hotelben a spa létkérdés, még akkor is, ha a nagy befektetést igénylő létesítmény önmagában nem rentábilis, és önállóan képtelen lenne fenntartani magát üzleti értelemben. Ugyanez azonban egy városi spa működését tekintve természetesen már nem így van. A szállodai szobához ugyanis a vendég által igénybe vehető szolgáltatáscsomagok tartoznak, amelyeknek része lehet például egy félórás maszszázs. Ez máris ügyfelet visz a spába, olyan ügyfelet, aki esetleg további szolgáltatásokat is igénybe vesz. A városi spák helyzete ezzel szemben mind az ügyfelek megszerzése, mind a rentabilitás kérdésében sokkal nehezebb. Ezeknek az intézményeknek minden tekintetben meg kell tudniuk állni a saját lábukon.

A személyi feltételek

Az emberi tényező
Egy spában az emberi tényező szerepe bár számokban közvetlenül kifejezhetetlen, mégis óriási. A jó vezető nem esik abba a hibába, hogy ezt figyelmen kívül hagyja. Egy spában az állandóan cserélődő személyzet végzetes következményekkel járhat. A munkatársak megtartása itt létkérdés. Nemcsak azért, mert a vendégek egy része általában ragaszkodik a jól bevált kozmetikushoz, masszőrhöz. Hanem azért is, mert a spában mindig számolni kell a folyamatos továbbképzés költségeivel. Minden elvesztett munkatárssal együtt elvesznek azok a befektetések is, amelyeket képzésére fordítottak, és a következő, új alkalmazottal elölről kell kezdeni mindent. Vannak olyan spák, amelyek szinte kizárólag külsős munkatársakkal, szabadúszókkal dolgoztatnak. Ez egyáltalán nem helyes alapállás. Minden spában kell, hogy legyen legalább néhány saját alkalmazott, olyan megbízható, a használt márkákat kiválóan ismerő, belső munkatársak, akikre az egész vállalkozást építeni lehet. A szabadúszók kiválóak a rendkívüli helyzetek áthidalására, kisegítésre, de alapvető, hogy minden spának legyen néhány biztos pillére: jól képzett, az intézmény imázsát hitelesen közvetítő, nélkülözhetetlen és megbecsült szakemberek, akikre minden körülmények között számítani lehet. A szabadúszók, a „számlás” munkatársak általában nem ismerik elég jól, eléggé „belülről” a márkát, nincsenek elköteleződve valamely márka iránt, hiszen lehet, hogy délelőtt még valahol az After the Rain, délután meg valahol máshol a Nuxe termékeivel dolgoznak. A spa egy olyan intézmény, ahol nagyon oda kell figyelni arra, hogy a személyi feltételek a lehető legideálisabbak legyenek. Az emberi kvalitásoknak ebben a szegmensben döntő szerepük van.

Nehézségek a személyi feltételek biztosításban

Ha az optimális tárgyi feltételeket sikerült megteremteni, sokszor még akkor sem vezet egyenes út a sikerhez. A személyi feltételek ugyanis kevésbé stabilak és kevésbé kiszámíthatóak, könnyen változhatnak, és nehéz egyensúlyban tartani őket. A vendégek számának szezonális változásaival mindig együtt jár a (külsős) munkatársak számának ingadozása is. És ott van aztán a konkurencia. Megnyit valaki egy spát, majd nem sokkal az indulás után három utcával arrébb nyílik egy másik hasonló intézmény, amely elszipkázza az ügyfelek egy részét, sőt, adott esetben akár az alkalmazottak egy részét is. Vannak olyan, a módszereikben nemigen válogató, etikátlan cégek, amelyek nyitás előtt úgy toboroznak munkatársakat, hogy visszautasíthatatlan ajánlatot tesznek más intézmények munkatársainak, akik sokszor nemcsak a szaktudásukat, de régi munkahelyük ügyfélkörének egy részét, illetve az ott alkalmazott kezelési protokollok kiváló ismeretét is viszik magukkal…

SPECIÁLIS SZAKTUDÁS

Múltban gyökerező hagyományok

Franciaországban, és egyáltalán Európában a spa nagyjából 10 éves múltra tekinthet vissza. Korukat megelőző kezdeményezések természetesen már azelőtt is voltak, mégis azt mondhatjuk, hogy a spa mai formájában a 2000-es évek elejétől van jelen a nyugat-európai piacon. Más kultúrákban azonban korántsem így van ez. Az Egyesült Állomokban, különösképpen pedig Ázsiában jóval korábbra datálódik a spa-kultusz kialakulása. Az ottani szakemberek fejlesztették ki munkájuk során azt a speciális szaktudást, amelyre a vendégek fogadása és ellátása, a jó közérzeti és masszázsszolgáltatások biztosítása, valamint a megfelelő termékek fejlesztése támaszkodhatott, és támaszkodik mind a mai napig. A spa-kultúrának mára kialakultak a maga írott és íratlan szabályai, amelyek ismerete és követése a szolgáltatás színvonalának garanciáját jelenti.

A kulturális hagyományok kereszteződése 

A spa világában lényegében háromféle alapmodellt különböztethetünk meg: az amerikai, az ázsiai, illetve az európai spa-kultúrát, amelyek mind a kezelési- és masszázsgyakorlat, mind a mögöttük álló szaktudás jellege, mind pedig a spa mint intézmény gazdasági működésének koncepciója szempontjából alapvető különbségeket mutatnak. Fontos megjegyeznünk azt is, hogy Afrikában a számos meglévő tradíció ellenére magának a spa-kultúrának saját modellje nem létezik. Az afrikaiak rendkívül nagyra értékelik a rituálék szerepét. Kultúrájukban megtalálhatjuk a különféle masszázsokat (babamasszázs, családi masszázs, sportmasszázs, a harcra, illetve a vadászatra felkészítő masszázs stb.), de afrikai spa modellről ennek ellenére sem beszélhetünk. Mégis tradicionálisan létezik itt egy rendkívül értékes fürdőhagyomány, amely a spa ősének tekinthető, ez pedig nem más, mint észak-afrikai kultúrában őshonos hammam-tradíció. Az európai modell alapjának a régi hagyományokra visszatekintő fürdőkultúrát, illetve a Thalasso- terápiát tekinthetjük, amely az intézményes keretek között működő szépségápolási kultúrával fúzióra lépve alakította ki a spa sajátosan európai értelmezését és gyakorlatát. A nyugati spában kiemelt szerepe van az esztétikai minőség javításának, a látható szépség ápolásának. A keleti spában ezzel szemben a hangsúly sokkal inkább a belső egyensúly, a természetes harmóniaállapot, a jó közérzet megteremtésén van. E céljához az ázsiai spa az érzékeken keresztül igyekszik közelebb jutni. A rituálék és ceremóniák iránti páratlan érzékkel, a vendéglátás művészi szintre fejlesztett hagyományával és változatos, különleges masszázsfajtákkal varázsolják el itt a vendéget. A francia spa-kultúra erőssége a kozmetika. Számos, speciális technikai tudást képviselő, saját kozmetikai eljárásokat, kezelési metódusukat kifejlesztő esztétikai iskola létezik Franciaországban, melyek jelentős hatással voltak a jellegzetes európai spa-modell kialakulására. A fürdőkultúrában gyökerező, vízterápiát, vizes