Hírek

A csábítás művészete

A csábítás művészete

Mi a különbség a szép és a vonzó nő között? Mitől érdekes egy nő a férfi számára és mi motiválja csábításra a szívtipró hölgyeket? Az örök kérdésekre keresünk lehetséges válaszokat az alábbi cikkben.

SZÉPSÉG ÉS CSÁBÍTÁS

A történelem és mindennapjaink is számos példát szolgáltatnak ahhoz, hogy belássuk: a szépség és a vonzerő, a csábítás képessége nem feltétlenül állnak szoros kapcsolatban egymással. La Vallière hercegnő például súlyos testi hibával küzdött: sánta volt, mégis ő lett XIV. Lajos, a Napkirály három leghíresebb szeretőjének egyike. A 17. században élt, irodalmi szalonjáról és szépségéről híres, művelt francia kurtizánnak, Ninon de Lanclos-nak még 77 éves korában is két szeretője volt a királyi udvarban. Vagy itt egy másik, ismertebb példa: a csodálatos hangú francia énekesnőt, Edith Piafot, senki nem nevezte volna szépnek, de lényének kisugárzása nagyon erős érzelmeket keltett környezetében. Napjaink bulvársajtójában sok olyan esetről olvasni, amikor közismert, híres nők náluk 20–30 évvel fiatalabb férfival folytatnak viszonyt, vagy élnek együtt. A csábítás képessége nem annyira a szépséggel, mint inkább a vonzerővel van összefüggésben, de ez a két dolog sem teljesen fedi egymást. Ha ugyanis valaki vonzó, kisugárzása révén önkéntelenül is hat az emberekre, szinte mágnesként vonzza magához őket a legkisebb erőfeszítés vagy szándék nélkül is. A csábítás azonban mindig egy konkrét célra irányul, és nagyon is tudatos stratégiát kíván. Ahány nő, annyiféle módja lehet a csábításnak. Adottságai, személyes tulajdonságai alapján mindenki más utat választ, ha meg akar hódítani valakit, ha észre akarja vetetni magát, ha fel akarja hívni magára egy férfi figyelmét. A csábító mindig győzni akar: ki akarja vívni magának a másik ember tetszését, vágyakozását, csodálatát, magához akarja kötni a másikat, ehhez pedig különféle formai megoldásokat, tudatos technikát választ és alkalmaz. A pszichológus szemében a csábításból sportot űző embert általában az jellemzi, hogy többet ígér, mint amennyit adni képes a másiknak. Magabiztosságát, énképét az erősíti, ha magáénak tudhatja a másik ember csodálatát, ha biztosra veheti győzelmét a másik felett. Egy hosszú távú, tartós kapcsolat azonban az ilyen típusú embereket általában nemcsak hogy nem érdekli, de kifejezetten riasztja. A csábítás hátterében azonban távolról sem mindig áll pszichés zavar. Az esetek többségében inkább csak tetszeni vágyás, életkedv, az önkifejezés vágya működteti az emberi játszmáknak ezt az izgalmas válfaját.

A CSÁBÍTÁS MINT JÁTÉK

A csábítás a legtöbb nő számára nem más, mint egy érdekes kihívásokkal teli szórakozás, amely segít növelni az önbizalmat, elhitetni, hogy semmi sem lehetetlen, s amelyen keresztül megnyilvánulhatnak egy személyiség eredeti és sajátos tulajdonságai. A csábítás ilyen értelemben az önkifejezés egy módja, sőt, a személyiség fejlesztésének egy módja is. Az önbizalom ugyanis nem egyik napról a másikra alakul ki az emberben. Ezt is tanulni kell. A sikerhez magabiztosságra, pozitív hozzáállásra és a belső félelmek leküzdésére van szükség itt is, mint az élet minden más területén. Néha egészen szembetűnő és meglepő, mennyire nem illik össze megjelenése alapján egy-egy pár két tagja. Láthatunk olyan eseteket, amikor egy egészen átlagosnak számító nőnek kifejezetten „jó pasi” a partnere, vagy megfordítva. Itt az élő bizonyítéka annak, hogy a vonzerő, illetve a csábítás képessége és a szépség közé nem lehet egyenlőségjelet húzni. Egy különös csengésű hang, egy kivételes intelligencia, a másik ember iránti figyelem és megértés, a humor lehetnek ugyanolyan vonzó és érdeklődést keltő tulajdonságok egy nőben, mint a klasszikus értelemben vett (vagy éppen trendinek számító) szépség. Vonzalmat sok minden ébreszthet a másik emberben, és az is egyénenként változó, hogy kinek mi az, ami vonzó. Annyi azonban biztos, hogy a vonzalom összetett dolog, és kialakulásában a másik ember intellektuális és mentális tulajdonságai ugyanúgy szerepet játszanak, mint fizikai megjelenésének bizonyos sajátosságai.

A BESZÉD MINT CSODAFEGYVER

A beszédhang és -stílus sokszor már az első találkozás alkalmával meghatározza egy kapcsolat alakulását. Vannak olyan emberek, akiknek kifejezetten a verbális megnyilvánulásaik kölcsönöznek ellenállhatatlan vonzerőt. Mindannyian ismerünk például olyan nőket, akik bársonyos hangjukkal, szép beszédükkel egész környezetüket leveszik a lábukról: ők azok, akiket sokszor szívesebben hallgatunk, mint nézünk. Igen, az emberi hang és a beszéd is alkalmas arra, hogy felkeltse és fenntartsa az érdeklődést, hogy vonzalmat ébresszen a másik emberben. Az emberi beszéd tartalmi üzenete és megfogalmazásának módja – mint azt a politikai hatalom vagy a reklámok manipulatív hatásán is lemérhetjük – kiválóan alkalmas arra, hogy befolyásolja a másik embert. Egy megfelelő hatalmi pozícióból elhangzó, hitelesnek tűnő, meggyőző érvekkel alátámasztott politikai beszéddel számos politikus képes maga mellé állítani az embereket. A választói akarat, a vélemények befolyásolására alkalmas politikai beszéd egyik lényeges tulajdonsága az, hogy könnyen érthető, és könnyen megvalósítható megoldást kínál. Az elhangzottaknak ugyanis alapvetően két dologról kell meggyőzniük a hallgatóságot: egyrészt arról, hogy a javaslat számukra előnyös változást ígér, másrészt arról, hogy a megvalósításhoz a támogatásukon kívül gyakorlatilag semmi egyéb nem szükséges. A csábítás stratégiáinak bizonyos változatait fedezhetjük fel a reklámok szövegében is, amelyek úgy akarják vásárlásra ösztönözni az embereket, hogy azt a látszatot keltik, mintha tökéletesen ismernék és megértenék a szükségleteiket. „Nézd, én úgy gondolkodom, mint te, olyan vagyok, mint te. Én ezt a terméket választom. Ha jól akarsz járni, tedd ezt te is” – sugallja számos reklámspot jól ismert, vagy gyorsan ismertté váló reklámarca a fogyasztóknak.

A SZAVAKON TÚL

A beszédmegnyilvánulások tartalmi mondanivalója mellett aztán ott van még valami: a nem verbális kommunikáció. Az arcjáték, a gesztusok, vagy a szem és a tekintet, amely az arc valamennyi része közül a legszuggesztívebb hatást képes gyakorolni a másik emberre. Ha egy nő a férfival folytatott beszélgetés közben szándékosan játszik a hajával, rebegteti a pilláit, vagy a beszédet kísérő szemkontaktuson kívül is hosszan, intenzíven a másik szemébe néz, az biztos, hogy nem véletlen, hanem a csábítás része. Bizonyos táncok, mint például a flamenco vagy a tangó, illetve egyes keleti táncok széles tárházát vonultatják fel a csábítás attitűdjéhez tartozó, szimbolikus mozdulatoknak, amelyek a test nyelvén beszélik el a sokat ígérő üzenetet. Az ilyen mozgások magabiztosságot, kihívást, érzékiséget közölnek a táncpartnerrel, és természetes módon korbácsolják fel az érzékeket. A mai, modern táncok, amelyek az individuális önkifejezés megnyilvánulásai, ha másképpen is, szintén telítve vannak érzékiséggel. A fiatalok divatja ma amúgy is a végletekig igyekszik hangsúlyozni a szexualitást. Az erotikus hatású mozgás közben pedig még több látszik a csípőnadrágokban amúgy is közszemlére tett hasból, köldökből és csípőből… Mindez tökéletesen egybecseng a modern társadalmat át- meg átszövő, minden lehetséges csatornán keresztül kifejezésre juttatott erotikus provokációval, amelyet a magazinok címlapjai, a reklámok, a divat, a televí-zió, a mozi, az internet úton-útfélen hangsúlyoznak és újra meg újra megerősítenek az emberek tudatában. Itt már szó sincs a csábítás titkokkal teli, izgalmas és játékos világáról. Ez nem az érzéki tartalmak diszkrét és játékos sejtetése, hanem durva, nyers és ízléstelen magamutogatás, az érzékiség lefokozása.

DIVAT ÉS CSÁBÍTÁS

Erotikusan túlfűtött világunkban az öltözködés divatja is meglehetősen szexi. De talán nem is csak maguk a ruhadarabok azok, hanem inkább viselésük módja. Az óriási kínálatban ma mindenki mindent megtalálhat, ami egyéni stílusához közel áll. Ha pontosan akarunk fogalmazni, azt kell mondanunk, hogy nem a ruhák vagy a cipők divatja változott igazán, hanem az az életszemlélet és életérzés, amely általuk és viselésük révén kifejeződik. Tagadhatatlan ugyanis, hogy az ember egészen másként jár egy sportcipőben, mint mondjuk egy tűsarkúban… Annak, aki csábítani szeretne, természetesen nem a kényelem a legfontosabb szempont. A kellemes viseletet kínáló, kényelmes ruhák helyett a nagy hódítók inkább olyan darabokat keresnek, amelyek minél többet mutatnak meg bájaikból, minél jobban hangsúlyozzák testük vonalait. A nyugati kultúrában a ma divatos ruha általában szexi, testhez álló, provokatív. Olyan, hogy aki felveszi, az legalább néhány órára magabiztosnak és szexinek érezheti magát benne. A címlaplányok ruhái ilyenek. Vajon mivé fajulna a divat, és hová tűnne az egész divatszakma, ha nem lennének tetszeni vágyó, hódítani akaró, saját vonzerejükben folyton kételkedő nők a világon?

HELYREIGAZÍTANI, AMIT A TERMÉSZET ELRONTOTT

Vannak olyan nők, akik számára a csábítás életforma. Kacérkodnak a taxisofőrrel és a pékkel ugyanúgy, mint a munkahelyükön a kollégákkal, vagy az étteremben a pincérrel. Számukra a férfi akkal való kapcsolat az élet bármely terén mindig jó alkalom arra, hogy kipróbálják hatalmukat a másik nem felett. Így tesznek azok, akiknek állandó megerősítésre van szükségük, akik nem elég biztosak magukban, akik e játék nélkül elveszítik önbizalmukat, és kételkedni kezdenek saját vonzerejükben. (Egy-egy kezelés a kozmetikában egyébként a legjobb módja annak, hogy az ilyen alkatú, önbizalomhiányos nők visszataláljanak önmagukhoz…) A nők többségében ott van a vágy, hogy helyreigazítsák, kijavítsák magukon a kisebb-nagyobb hibákat vagy hiányosságokat, pótolják valamiképpen mindazt, amiben a természet nem volt elég bőkezű hozzájuk. Ma már számos lehetőségük nyílik a kisebb-nagyobb esztétikai korrekciókra, és bátran nyúlnak a rendelkezésre álló megoldásokhoz. Persze vannak olyanok is, akik a természetesség elkötelezett hívei, és még csak nem is sminkelik magukat, mások viszont, ha tehetik, esztétikai sebészeti műtéteknek is szívesen vetik alá magukat a kívánt eredmény elérése érdekében. Mindenkinek személyiségétől függ, hogyan gondolkodik ezekről a kérdésekről, milyen mértékben kész változtatni veleszületett adottságain. Sem az egyik, sem a másik álláspontot nem ítélhetjük el. De érdemes odafi gyelni a költő, Baudelaire véleményére is. Ő így vélekedett a női szépséggel kapcsolatban: „A szépség nem csupán a nők természet szerinti joga, hanem feladata. A nőnek minden eszközt meg kell ragadnia ahhoz, hogy önmagát a természet fölé emelje.” S ha ez így van, akkor bizony a kozmetikusé a feladat, hogy a nőt e kötelességének és vágyának teljesítésében sikerhez segítse.

Josette ROUSSELET BLANC

Kelemen Gréta

"Kevesen ismerik az igazi Kelemen Gréta-t, de a legfontosabb két dolog, amit tudni kell, hogy az optimista és precíz, természetesen barátságos, szemlélődő és racionális, de kisebb dózisokban, és gyakran elkényeztetik a nem érzéketlen szokások is.

Az optimizmusa azonban, amiért gyakran imádják. A barátok gyakran számítanak róla és romantikus természetükre a szükség idején.

Persze senki sem tökéletes, és Bogdánnak számos hibája van. A tisztesség és az instabilitás hajlamos az úton járni, bár inkább személyes szinten, mint mások számára.

Szerencsére a pontossága általában ott van, hogy enyhítse a fújásokat."

Még szintén kedvelheted...

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük