Eseménynaptár
HÍRARCHÍVUM
Kereső
Kapcsolat
Jogi nyilatkozat
Médiaajánlat, előfizetés
Állásajánlatok
 English
Hozzászólások
Előadás vázlatok

breitling watches

Konferenciák
MET-AJÁNLÁSOK
ENERGIA MŰHELY
a
Észak-Magyarországi
Ifjúsági Tagozat
Interdiszciplináris Tagozat
Távhő Tagozat
Összes esemény


Energiagazdálkodási képzés
Frissítve: 2010. március 25.
Szerző: Gáspár Péter Pál
Az egyes területek ismeretigénye, az azokhoz szükséges tudásmennyiség rohamosan nő. A mindenhez értők, a polihisztorok kora lejárt. Olyannyira, hogy az élet számos területén az egyetemi végzettség, a diploma már csak a szakértelmiségivé válás kelléke, de a szakértő, a terület tényleges ismerője a diploma után, gyakorlat és továbbtanulás után juthat e szintre. Bizonyos területeken ez egyértelmű, például orvos-gyakorlat-szakvizsga, s csak ezután szakorvos, aki praktizálhat. Ezt valósítja meg a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézet, immár 41 akkreditált közgazdasági szakirányú másoddiplomás képzéssel a gazdaság legkülönfélébb területein,

  

Mikor az iráni ajatollahok kijelentették, hogy az energiaforrás az olaj nem egy a sok termék közül, az egész világon energiaválság és energialáz indult el. Ez kiterjedt az energiaforrások kiaknázására, az energiafogyasztók kontroljára, az energiaszállítók felülvizsgálatára, az alternatív energiahordozók fokozott kutatására. Mindezek főként az energiaszektor technikai oldalára hatottak, a műszaki megoldások versenye rohamosan beindult.

Ugyanakkor, ahogy az élet minden területén, itt is a fizikai történéseknek mindenkor megvan a hátoldala, a gazdasági vetülete. Bármely műszaki döntésnek, az élet minden mikro és makro szintjén megvan a gazdasági ára, ezek a döntések pénzeszközöket vonzanak. Ezért mára igen nagy szükség van az energiaszektor minden területén a gazdálkodási ismeretekre.

 

Szakirányú másoddiploma

A Továbbképző Intézet a gazdasági élet mozgását figyelve, rendre olyan képzéseket alakít ki, engedélyeztet, hirdet meg és működtet, amelyek az éppen aktuális kihívásokra készítik fel hallgatóit.  Más megfogalmazásban, a jövőbeli foglakoztatási struktúrához szükséges szakmastruktúrát már a mában kell elkezdeni kialakítani a jól célzott képzésekkel. A hallgatók jellemzően a témakörben jártas, felsőfokú végzettséggel rendelkező, elszánt, a területen eredményeket felmutatni kívánó személyek, akik időt, pénzt, fáradtságot nem kímélve magasabb képzettségre, több ismeretre vágynak. A pozitív értelemben vett egyéni karriervágy megalapozásának ez a terepe.

Gazdálkodás az energiával

Az Intézet rendre új, aktuális szakokat fejleszt, s ez évben először indított el az energiával foglalkozó másoddiplomás képzését

- Energiagazdálkodási szakközgazdász szak

- Energiagazdálkodási specialista szak

címmel a hallgatói alapdiploma függvényében. Az elsőre a közgazdasági, a másodikra minden más államilag elismert diplomával lehet jelentkezni.

A képzés célja, hogy minden energiaszektorban dolgozó vagy aziránt érdeklődő szakember számára szélesebb látókört és közgazdasági elemzési ismereteket biztosítson a legfontosabb energia ágazatokban. A kurzus első felében oktatott közgazdasági gondolkodási keret, és az elsajátított módszertani alapok segítségével a hallgatók a második félévben megismerhetik három szektor, a villamos energia, a földgáz és az olajipar főbb szereplőinek tevékenységi köreit, együttműködésük, és a versenyhelyzetből adódó ellenérdekeltségük mozgató rugóit. Ugyanebből eredően az iparági és környezeti szabályozás elméletét, hazai és nemzetközi gyakorlatát – ezáltal az energia piacok mai működését.

Mindezeken túlmenően rátekintést kapnak a nemzetközi és hazai trendek irányultságára, a várható jövőkép alakulására. A képzés két féléven át, heti egy napot igénybevéve, 300 tanórában, előadásokon és szakszemináriumokon, számítógépes teremgyakorlatokon és helyszíni eseteken 60 kredit teljesítése után, szakdolgozat konzulens segítségével történő megírása, két opponens bírálata, legvégül záróvizsgán történő megvédésével zárul. Eredménye kétnyelvű, nemzetközileg elfogadott oklevél.

Az oktatásban az Egyetem oktatói mellett a szektor elismert szaktekintélyei, kül- és belföldi szakértői is szerepet vállalnak. A Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Energia Hivatal, a Közlekedési, Hírközlési és Energetikai Minisztérium, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület vezetői is előadnak.

Elsajátítandó ismeretek

Az Energiagazdálkodási specialista közgazdasági szakirányú másoddiplomás képzés akkreditált tematikája kiterjed az

Alapozó elméleti tárgyak:         -    energiaszektor mikroökonómiája

-         piacszerkezetek az energiaszektorban

-         állami szabályozás az energiaszektorban

-         hazai és uniós ágazati jog

-         versenyjog és adózási ismeretek

Módszertani tárgy:                   -    módszertani specialitások a szektorban

-         számvitel és controlling az energiaszektorban

-         befektetések az energiában

-         pénzügyi elemzés az energiaszektorban

Szaktárgyak keretében:            -     a villamos energia szektor gazdaságtana

-         a földgáz szektor gazdaságtana

-         a megújuló energia szektor

-         a távhő gazdaságtana

-         környezetvédelmi szabályozás

-         energia ágazatok társadalmi összefüggései

-         ellátásbiztonság

-         kereslet oldali menedzsment

 

A tantermi képzéseket speciális tananyagok, segédletek, szöveggyűjtemények, esetjátékok segítik. A szakdolgozat elkészítéséhez a konzulensi segítségen túl a hallgatók gazdag irodalmi forrásgyűjteményt is igénybe vehetnek. A Továbbképző hallgatói véleményfelmérést, óralátogatást, konzultációs lehetőséget biztosít a hallgatóknak. Más szakokhoz hasonlóan, ha már 2-3 végzett évfolyam fog a szakterületen tevékenykedni, időszakos tudásfrissítésre évente egy-egy alkalommal összehívják a végzett hallgatókat. Ez a fórum az újdonság megismerésén túl a szakemberek nyílt fórumának feladatát is teljesíti. Több szakon ez klubbá, szövetséggé, egyesületté erősödött.

A szakemberek helye

Ne féljünk a nagy szavaktól, a Közgazdasági Továbbképző Intézet új, Energiagazdálkodási specialista képzésének megindulása történelmi, mérföldkőnek tekinthető mozzanat a hazai energia szektor és a benne tevékenykedő szakemberek számára.

Az energia termelő, az energia tároló, az energia elosztó, az energetikai berendezéseket tervező, ezeket kivitelező, üzemeltető, a jelentős energia fogyasztó, az energia fogyasztókat fejlesztő cégek és intézmények felelős, döntést hozó és döntés előkészítést végző szakembereinek egyaránt fontos az itt szerezhető ismeretek elsajátítása, a módszerek és technikák alkalmazás-kész szintű megismerése. Mindezeken keresztül a hazai és nemzetközi viszonylatokban egyaránt az ország és a cégek olyan szintű képviselete, mely a magabiztos tudásháttérre építve sikerekhez vezet.

Néhány éven belül realitássá válhat, hogy az energia szektor pénzügyi-gazdasági döntéseinél az Energiagazdálkodási specialista oklevéllel rendelkező szakemberek nélkül nem születhet megoldás.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Nyomtatható változat ]
MET Közgyűlés alapszabály-módosítás miatt 2016. december 15-én
(2016. december 12.)
M E G H Í V Ó

A Magyar Energetikai Társaság közgyűlést tart a Magyar Mérnöki Kamara I. emeleti Tanácstermében (Budapest IX., Angyal u. 1-3.) 2016. december 15-én 14:00 órai kezdettel, amelyre tisztelettel meghívom.
Regisztráció: a helyszínen 13:30-tól.

A közgyűlés napirendje a következő:
1) A MET Alapszabály módosításának megvitatása, elfogadása
2) Szakmai előadás
3) Egyebek

A Közgyűlés a szavazati joggal rendelkezők 50%-a + egy fő jelenléte esetén határozatképes, ezért a Magyar Energetikai Társaság valamennyi tagjának szíves megjelenésére feltétlenül számítunk. Abban a nem várt esetben, amennyiben a fenti - szükséges számú - tag nem jelenik meg, úgy a Közgyűlés megtartására 2016. december 15-e napján 14:30 órai kezdettel ugyanazon a helyszínen, a fentiekkel azonos napirend szerint kerül sor, amely közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A MET Alapszabály módosító javaslata elérhető a hír címére kattintva. Tovább
XVII. Energetika-Elektrotechnika (ENELKO) Konferencia
(2016. július 12.)
A kolozsvári székhelyű Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 2016. október 6-9. között Kolozsváron a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen szervezi meg a XVII. Energetika-Elektrotechnika (ENELKO) Konferenciát.
A konferencia meghirdetése, bővebb információk, jelentkezési lapok, valamint előadás bejelentő lapok a konferencia honlapján: http://enelko.emt.ro/ találhatóak. Előadók jelentkezését 2016. szeptember 1-ig, résztvevők jelentkezését 2016. szeptember 10-ig várják. Tovább
Energetikai Szakközgazdász képzés
(2016. július 12.)
A Budapesti Corvinus Egyetem ez évben is elindítja Energetikai Szakközgazdász képzését... Tovább
MET Közgyűlés jegyzőkönyve 2016 június 2
(2016. június 22.)
Tovább
MET Közgyűlés meghívó 2016 június 2
(2016. május 17.)
Tovább
Energia Műhely - 17. rendezvény
(2016. március 20.)
Kedves Kolléga Hölgy! Tisztelt Kolléga Úr!

A Magyar Energetikai Társaság (MET) szeretettel várja Önt Energia Műhely sorozatának tizenhetedik fórumára.

Témája: Településeink energiahatékonysági lehetőségei

Időpontja: 2016. április 6. szerda 14:00 óra

Helye: H-1101 Budapest, Expo tér 2., Expo Hotel Congress Terem (a BNV főbejáratánál)
Lejárt az I. Századvég – MET energetikai tanulmányíró verseny jelentkezési határideje


Október 25-e, vasárnap 24 óráig lehetett jelentkezni az I. Századvég – MET energetikai tanulmányíró versenyre.

Összesen 19 nevezést regisztráltunk: 16 egyéni és 3 csapat indulót. A jelentkezők többsége műszaki alap, vagy mesterszakos hallgató, azonban több – ettől eltérő – regisztráció is érkezett (kémia és jogász szakos illetve PhD-zó versenyzők).

Minden adott tehát a magas szakmai színvonalú, érdekes és sokszínű versengéshez!

● A következő fontosabb dátum: a pályamunkák leadási határideje, 2016 január 5. (x)
MAGYAR ENERGIA SZIMPÓZIUM 2015
(2015. június 26.)
MET-KÖZGYŰLÉS 2015
(2015. május 22.)
Meghívó
Bevezető szakmai előadás
Közgyűlés jegyzőkönyve
MET-AJÁNLÁSOK

XV. ENERGIA MŰHELY
(2015. április 16.)
MET IFJÚSÁGI TAGOZAT KÖZGYŰLÉSE 2015
(2015. január 08.)
MET-KÖZGYŰLÉS 2014
(2014. február 11.)
Meghívó
Bevezető szakmai előadás
Megválasztott tisztségviselők
Közgyűlés jegyzőkönyve

MET Ifjúsági Tagozatának 2014-es Közgyűlése
(2014. január 20.)
Teljes hírarchívum
© Magyar Energetikai Társaság - Minden Jog Fenntartva. Design és programozás: deZign.hu