Eseménynaptár
HÍRARCHÍVUM
Kereső
Kapcsolat
Jogi nyilatkozat
Médiaajánlat, előfizetés
Állásajánlatok
 English
Hozzászólások
Előadás vázlatok

breitling watches

Konferenciák
MET-AJÁNLÁSOK
ENERGIA MŰHELY
a
Észak-Magyarországi
Ifjúsági Tagozat
Interdiszciplináris Tagozat
Távhő Tagozat
Összes esemény


A VI. (Kisteleki) Geotermális Nemzetközi Konferencia
Frissítve: 2014. szeptember 22.
Szerző: Homola Viktor
Évtizedes múltra tekint vissza a Kisteleken sorozatosan szervezett konferencia, amelynek az ez évi nagyrendezvénye a VI. (Kisteleki) Nemzetközi Geotermikus Konferencia Budapesten 2010. március 4-én volt több mint 200 résztvevővel. Az eseménynek a MÁFI Magyar Állami Földtani Intézet 110 éves nevezetes épülete adott helyet.

A konferencia 70-465 dumps rendezője a Magyar Termálenergia Társaság a termálvíz, illetve termálenergia hasznosításában elkötelezett városok, gazdasági társaságok és szakemberek által alapított szakmai szövetség. Tagjai között megtalálhatók tudományos kutatók, termál projekteket építő és üzemeltető cégek éppúgy, mint a projektekben érdekelt 70-465 certification önkormányzatok.
A Társaság célja - tagjai érdekképviseletén túl - a ténylegesen megvalósult és gazdaságosan üzemelő projektek tényleges kivitelezési és működési tapasztalatain alapuló ismeretanyaggal segíteni a törvényalkotás, a hatóság és az újabb potenciális hasznosítók munkáját a földhő - mint az egyik legkörnyezetkímélőbb energiaforrás - racionális rolex replica watches for men felhasználásának kiszélesítésére. E tevékenysége kiterjed a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, beleértve a földhő hasznosítás globális helyzetének figyelemmel kísérését. Munkájáról részletes ismertetés található a www.termalenergia.hu honlapon. A Társaság tevékenységét az IGA Nemzetközi Geotermikus Szövetség replica rolex watches for men és az Európai Geotermikus Energia Tanács támogatja.

Összefoglaló a konferencia programjáról

Kistelek város polgármesterének megnyitója után a bevezető előadást Dr. Rybach László, az MTA külső tagja, az IGA elnöke tartotta „A geotermia iránya a burberry replica nagyvilágban” címmel. Bevezetésként a nagyszámú új résztvevőnek bemutatta az 1988-ban alapított IGA Nemzetközi Geotermikus Szövetséget, amelynek jelenleg több mint 3500 tagja van 65 országból. Az IGA nemkormányzati, nonprofit szervezet, 27 tagszervezettel működik.

Az előadás részletesen foglalkozott a világ földhő felhasználására vonatkozó adatokkal. Ezekből azt a következtetést vonta le, hogy a jelenlegi gyakorlat messze nincs arányban a rendelkezésre álló lehetőségekkel, hiszen a globális földhő kapacitás háromszor akkora, mint az összes többi megújuló forrás összege. Megjegyezte, hogy ezek az adatok a további kutatások során még változhatnak, mivel sok a becsült érték.


(A bemutatott adatok Bertani és Lund ez évi közleményeiből származnak)
Érdemes megfigyelni a fejlődést az idő függvényében is. A termelési adatok azt mutatják, hogy a földhőből fejlesztett villamosenergia érdemben az 1970-es években indult, majd az 1980-as évektől lineáris fejlődést mutat. Ezzel szemben köztudott, fake burberry outlet hogy a szél- és a napenergia hasznosítás ugyanezen időben exponenciális növekedést produkált. Az előadó itt azt a véleményét fejtette ki, hogy a földhőnél tapasztalható lemaradást annak nem kellő ismerete okozza az állami és pénzügyi támogatások területén, amit a szél és soláris energiatermelés igen erős ipari lobbyja viszont jól kihasznál.

Ez annál inkább meglepő, mert az idetartozó létesítmények kihasználása Fridleifson és társai vizsgálata szerint lényegesen eltér egymástól. A földhő erőművek 3-4-szer nagyobb kihasználással működnek, hiszen a termelésük nem függ sem a meglehetősen szélsőséges szélviszonyoktól, sem a napszakoktól.

A lemaradást, a helyzet gyökeres megváltoztását alapvetően új technológiai megoldásoktól lehet várni. Ennek cheap ipad cases egyik sokat igérő változata az EGS Enhanced Geotermal System  (gerjesztett földhő rendszer), amely az MIT  Massechusetts Institute of Technology (USA) 2006. évi publikációjában van részletesen kifejtve. A megoldást a többezer méter mélyre fúrt kutakból kinyerhető 200 Cº feletti hőmérsékletű munkaközeg szolgáltatja. A termeléshez mindig egy furat pár tartozik, az egyiken jut le a sajtolt víz, a másikon érkezik vissza a villamosenergia termelést lehetővé tevő forró munkaközeg.

Az EGS rendszer sematikus bemutatása

A tényleges megvalósításhoz még jelentős kutató-fejlesztő munka szükséges. Ilyen például a furatok közötti kőzet átjárhatóvá tétele, annak tisztázása, hogy a kutak folyamatos üzeme miként befolyásolja a termelést. Fontos kutatási téma a földkéregben létesítendő personalized ipad case távérzékelési rendszer kialakítása. Mindebből következően a közeljövőben csak kísérleti telepek létrehozása várható. Ugyanakkor már folynak az előkészítő munkák létesítendő nagyerőművekre, ezek közül az előadó bemutatott egy 200 MWe kapacitású 43 furatból (19 befecskendező és 24 termelő) álló elképzelést a jövőről.
Végül az előadás a geotermális energiahasznosítás 2050-ig terjedő jövőképének IBM 000-001 dumps bemutatásával zárult a villamosenergia és a hőenergia szolgáltatás területén, amelytől a CO2 kibocsátás drasztikus csökkenését várja. Ehhez azonban jelentős változásokra van szükség nem csak műszaki, gazdasági, hanem a társadalmi elfogadtatás terén is.

Nagy érdeklődéssel várta a hallgatóság Dr. Burkhard Sanner, az EGEC Európaiai Geotermikus Energia Tanács elnökének „Az Unió geotermikus céljai és lehetőségei” című előadását, ahol a 2009/28/EN EU irányelvet ismertette, 000-001 exam amely a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról rendelkezik. Az előadó tételesen ismertette az irányelv magyarországi vonatkozásait.

Nádor Annamária igazgatónő a MAFI Magyar Állami Földtani Intézet kutatási projektjeiről számolt be a „Geotermia a határon innen és a határon túl” címmel, amelyben tájékoztatást adott a földhő kutatáshoz szükséges geofizikai ismeretek terén elért eredményekről.

Dr. Nagy Andor országgyűlési képviselő ”A megújuló energiák szerepe a hazai energetikai és környezetvédelmi stratégiában” tárgyú előadásában a zöld gazdaság fejlesztési koncepcióját helyezte előtérbe a külső energiafüggőség csökkentése érdekében. Ehhez olyan átalakításokra van szükség az államigazgatásban, mint például Zöld Széchenyi terv a támogatás érdekében, Zöld Bank létrehozása a finanszírozásra, CO2 kvóta eladásból befolyt összegek zöld befektetése, egyszerűsített állami eljárásrend kialakítása, megújuló törvény létrehozása.

Bencsik János országgyűlési IBM 000-002 dumps képviselő „A hazai geotermális kultúra a nemzeti vagyon része” címet adta az előadásának, amelynek fő gondolatai: A globális gazdasági korszakváltást az erőforrások túlfogyasztása kényszeríti ki. Új gondolkodásmódra van szükség. Itthon pazarló a végenergia fogyasztás elsősorban az épületeknél. Új energiatörvény kell, nagyobb áttekinthetőséggel, meg kell szüntetni az önkormányzatok kizárását az energia infrastruktúrából. Meg kell keresni az egyensúlyt a három alapvető IBM 000-002 test ellentét között, nevezetesen
 - a környezet terén:  növekedés kontra fenntarthatóság,
 - a gazdaságosság terén: verseny, profit, piaci ár kontra megfizethetőség, költség típusú ár,
 - a biztonság terén:  létfeltétel kontra gazdasági tényező.

A konkrét hazai feladatok közül kiemelte, hogy az energia szektor három fő pillére a hőtermelés és ellátás, a villamos áramtermelés és szolgáltatás, továbbá a közlekedés. Kiemelte az energiafüggőség csökkentésének www.brainitdump.com fontosságát, itt fontos szerep vár a megújulókra, azonban a feltörekvő vállalkozások túlértékelik ennek súlyát. A biomasszát elsősorban a hőellátásnál tartja hasznosíthatónak. A földhő az országos hőigény 20 %-ának kielégítésére alkalmas.

Az új feladatok teljesítésének megszervezésénél fontos az állam erős szerepvállalása, de itt tiszteletben kell tartani a vállalkozások szabadságát. Hangsúlyozta továbbá a nemzeti érdekek figyelembevételét az EU elvárások teljesítésekor. Mentori szolgálat létrehozását tervezi a pályázatok kidolgozásához.

Dr. Kling István, a Környezetvédelmi és Vízügyi IT Exams Minisztérium államtitkára „ A termálvíz geotermikus célú hasznosítását befolyásoló vízügyi jogszabályok és azok változása” témát tárgyalta az előadásában. A fő témakörök:
- a 2000/60/EK Víz Keretirányelv  a vízgyűjtő-gazdálkodási tervről,
- a felszín alatti és azon belül a termálvizekre vonatkozó tervezési folyamat (kijelölés és állapotértékelés),
- a termálvizek geotermikus célú hasznosításával kapcsolatos intézkedések. (itt ismertette a víz visszasajtolásának moratoriumát 2012, ill. 2020-ig)

A téma aktualitását az előadás  adatokkal támasztotta alá:
2007-ben 152 db energetikai, 214 db ivóvíz termelési, 367 db termál- és gyógyvízfürdő és 214 db egyéb termelő objektumból folyt termálvíztermelés. A kitermelt víz mennyisége 58,287 Mm3/év volt, amelyből energetikai célra 12,285 Mm3/év mennyiséget használtak fel, ez a termelt mennyiség 21 %-a. Az energetikai (fűtési) célra használt víz 11 %-át sajtolták vissza.

A MOL szerepe a hazai geotermiában” című előadást Palásthy György tartotta, amelyben bemutatta MOL előnyeit és hátrányait a geotermikus piacon. Ismertette a MOL Geotermikus Technikai Team kompetenciáit és korlátait. Felhívta a figyelmet a 2500 m alatti zárt térrészben történő geotermikus energiakutatás, kinyerés és hasznosítás koncessziós szerződéskötésére 2011-től. Előnyként említette a szénhidrogén kutak terén szerzett tapasztalatokat, de korlátozta azok minden területen történő felhasználhatóságát. Részletesen elemezte a földhő projektek előnyeit, akadályait és eredményességét.

Szabados Gábor, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke „A bányatörvény változásairól, annak geotermiára való hatásairól”szóló előadásában a 2010. évi IV. törvényt ismertette. Részletesen bemutatta a törvényelőkészítést és az ennek során felmerült vitákat. Kiemelten foglalkozott a 2500 m alatti zárt területekkel, az ezekre köthető koncessziós szerződésekkel, a földhővel kapcsolatos bányajáradékkal, és ennek mentességét nyújtó esetekkel.

A konferencia hallgatóságának élénk érdeklődését váltotta ki Ambrovics Andrea NFÜ-KEOP főosztályvezető „Az Uniós források felhasználásának lehetőségei a Környezet és Energia Operatív Program” címmel tartott előadása. Itt bemutatta az eddigi pályáztatások nem kielégítő eredményeit, és vázolta a 2010-től várható módosulásokat, amitől remélhetőleg jelentősen nőni fog az energiahatékonyságot fokozó komplex, fűtési és világitási projektek támogatottsága. A felszólalások számos példát hoztak fel az eddigi gyakorlat hiányosságaira.

Bús László, az  Energiaközpont Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója a  „Megújuló energiaforrásokhoz és energiahatékonysághoz kapcsolódó támogatási lehetőségek, tapasztalatok és eredmények” című előadása a pályázati rendszer iránti megnőtt érdeklődést mutatta be az alábbi intézkedések kapcsán:
növekedtek a támogatásintenzitások, tevékenység és méret specifikussá váltak a kiírások és a benyújtandó dokumentumok, megjelent a szállítói finanszírozás lehetősége, a központi költségvetési szervek számára lehetővé vált a 100 %-os támogatás.

A megújuló energiára benyújtott támogatási pályázatok 14 %-a vonatkozott földhőre.
A fejlődéshez szükség van a szakmával folytatott párbeszéd konkrét formáira (kockázat elemzés, költségcsökkentés, projekt megvitatás), továbbá a közreműködő szervezet erősítésére.

A konferencia utolsó előadása az „Energetikai beruházások finanszírozása. Finanszírozási források az MFB Zrt. Hitelprogramjaiban” tárgykörben hangzott el Kékesi Zsolt igazgatótól. Ennek során részletes tájékoztatást kaptak a hallgatók a Magyar Fejlesztési Bank által finanszírozott hitelekről, azok kamat és futamidő feltételeiről, a hitelállomány folyamatos növekedéséről, a bank termékeiről, a hitelek célcsoportjairól, az Új Magyarország hitelprogramról, a Sikeres Magyarországért önkormányzati, panel plusz és lakossági energiatakarékossági programokról, ezt követően a bankgarancia programról. 

[ Nyomtatható változat ]
MET Közgyűlés alapszabály-módosítás miatt 2016. december 15-én
(2016. december 12.)
M E G H Í V Ó

A Magyar Energetikai Társaság közgyűlést tart a Magyar Mérnöki Kamara I. emeleti Tanácstermében (Budapest IX., Angyal u. 1-3.) 2016. december 15-én 14:00 órai kezdettel, amelyre tisztelettel meghívom.
Regisztráció: a helyszínen 13:30-tól.

A közgyűlés napirendje a következő:
1) A MET Alapszabály módosításának megvitatása, elfogadása
2) Szakmai előadás
3) Egyebek

A Közgyűlés a szavazati joggal rendelkezők 50%-a + egy fő jelenléte esetén határozatképes, ezért a Magyar Energetikai Társaság valamennyi tagjának szíves megjelenésére feltétlenül számítunk. Abban a nem várt esetben, amennyiben a fenti - szükséges számú - tag nem jelenik meg, úgy a Közgyűlés megtartására 2016. december 15-e napján 14:30 órai kezdettel ugyanazon a helyszínen, a fentiekkel azonos napirend szerint kerül sor, amely közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A MET Alapszabály módosító javaslata elérhető a hír címére kattintva. Tovább
XVII. Energetika-Elektrotechnika (ENELKO) Konferencia
(2016. július 12.)
A kolozsvári székhelyű Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 2016. október 6-9. között Kolozsváron a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen szervezi meg a XVII. Energetika-Elektrotechnika (ENELKO) Konferenciát.
A konferencia meghirdetése, bővebb információk, jelentkezési lapok, valamint előadás bejelentő lapok a konferencia honlapján: http://enelko.emt.ro/ találhatóak. Előadók jelentkezését 2016. szeptember 1-ig, résztvevők jelentkezését 2016. szeptember 10-ig várják. Tovább
Energetikai Szakközgazdász képzés
(2016. július 12.)
A Budapesti Corvinus Egyetem ez évben is elindítja Energetikai Szakközgazdász képzését... Tovább
MET Közgyűlés jegyzőkönyve 2016 június 2
(2016. június 22.)
Tovább
MET Közgyűlés meghívó 2016 június 2
(2016. május 17.)
Tovább
Energia Műhely - 17. rendezvény
(2016. március 20.)
Kedves Kolléga Hölgy! Tisztelt Kolléga Úr!

A Magyar Energetikai Társaság (MET) szeretettel várja Önt Energia Műhely sorozatának tizenhetedik fórumára.

Témája: Településeink energiahatékonysági lehetőségei

Időpontja: 2016. április 6. szerda 14:00 óra

Helye: H-1101 Budapest, Expo tér 2., Expo Hotel Congress Terem (a BNV főbejáratánál)
Lejárt az I. Századvég – MET energetikai tanulmányíró verseny jelentkezési határideje


Október 25-e, vasárnap 24 óráig lehetett jelentkezni az I. Századvég – MET energetikai tanulmányíró versenyre.

Összesen 19 nevezést regisztráltunk: 16 egyéni és 3 csapat indulót. A jelentkezők többsége műszaki alap, vagy mesterszakos hallgató, azonban több – ettől eltérő – regisztráció is érkezett (kémia és jogász szakos illetve PhD-zó versenyzők).

Minden adott tehát a magas szakmai színvonalú, érdekes és sokszínű versengéshez!

● A következő fontosabb dátum: a pályamunkák leadási határideje, 2016 január 5. (x)
MAGYAR ENERGIA SZIMPÓZIUM 2015
(2015. június 26.)
MET-KÖZGYŰLÉS 2015
(2015. május 22.)
Meghívó
Bevezető szakmai előadás
Közgyűlés jegyzőkönyve
MET-AJÁNLÁSOK

XV. ENERGIA MŰHELY
(2015. április 16.)
MET IFJÚSÁGI TAGOZAT KÖZGYŰLÉSE 2015
(2015. január 08.)
MET-KÖZGYŰLÉS 2014
(2014. február 11.)
Meghívó
Bevezető szakmai előadás
Megválasztott tisztségviselők
Közgyűlés jegyzőkönyve

MET Ifjúsági Tagozatának 2014-es Közgyűlése
(2014. január 20.)
Teljes hírarchívum
© Magyar Energetikai Társaság - Minden Jog Fenntartva. Design és programozás: deZign.hu