Eseménynaptár
HÍRARCHÍVUM
Kereső
Kapcsolat
Jogi nyilatkozat
Médiaajánlat, előfizetés
Állásajánlatok
 English
Hozzászólások
Előadás vázlatok

breitling watches

Konferenciák
MET-AJÁNLÁSOK
ENERGIA MŰHELY
a
Észak-Magyarországi
Ifjúsági Tagozat
Interdiszciplináris Tagozat
Távhő Tagozat
Összes esemény


Junior Prima díjat nyert a BME tanársegéde
Frissítve: 2013. július 24.
Szerző: Rákosi Judit
Bár a cikk nem kimondottan az energetikával foglalkozik, mégis alkalmasnak találtuk a honlapon való megjelenésre. A fiatal tanársegéd ifjú kora ellenére olyan eredményeket ért el az űrkutatásban, amely messze kiemeli korosztálya tagjai közül. Élete példa arra, hogy az álmok igenis megvalósíthatóak.

 A Budapesti  Műszaki és Gazdaságtudományi  Egyetem (BME) villamosmérnöki karán végzett Horváth Gyula   2005 óta dolgozik volt iskolája Elektronikus Eszközök Tanszékén. A fiatal, 28 éves tanársegéd tavaly év végén több jelölt között elnyerte a Prima Primissima Díjhoz hasonlóan a tehetséget és odaadó teljesítményt jutalmazó Junior Prima Díjat a magyar oktatás és köznevelés kategóriájában. E  díjat 2009-ben immár harmadszor ítélték oda, melynek erkölcsi rangja mellett – a Vodafon támogatásával  - a tanári pálya anyagi megbecsülését hivatott növelni.  Az adományozó megfogalmazása szerint  a Junior Prima Díjjal arra bátorítják a fiatalokat, hogy ne adják fel álmaikat, merjenek bátran végigmenni az elhivatottságuknak leginkább megfelelő úton .

Horváth Gyula a BME elvégzése után azonnal belekezdett a doktori tanulmányokba, s a három éves stúdiumot be is fejezte, de már az első évben olyan magas szintű szakmai rátermettséget mutatott, hogy felajánlottak neki tanársegédi állást. A disszertáció megírása folyamatban van, befejezését és megvédését azonban egyéb, előtérbe kerülő projektek miatt a fiatal mérnök most elhalasztotta. A speciális körülmények közé helyezett eszközök termikus és elektronikus vizsgálatával és ezek egymásra hatásával foglalkozó elméleti munka Horváth Gyula életében a tanszéken most folyó gyakorlati munka mögé sorolódik.

A fiatal oktató még jól emlékezett saját villamosmérnöki tanulmányaira, talán ezért indítványozta több kollégájával együtt új tantárgyak tematikájának kidolgozását és azok bevezetését az Elektronikus Eszközök Tanszékén. A megújult Tervezés programozható eszközökkel tantárgy mellett 2010-ben három új stúdiumot kezdenek oktatni:  az Űreszközök fedélzeti  rendszere és a Komplex hardver-tervezés I-II. tantárgyak a gyakorlati életet hivatottak az eddigieknél is jobban behozni a kar falai közé.

Egyértelmű, hogy a komplex hardver-tervezés az ipar igényeire válaszol – ezért sem véletlen, hogy Horváth Gyula menedzselésével az egyetem területén létrejött új laboratóriumot az Ericsson távközlési cég támogatja immár két éve. A komplex hardver-tervező labor együttes választ keres többek közt hardverek gépész, elektronikus és termikus problémáira. A kutatás felvet elméleti kérdéseket és választ ad az iparban felmerülő gyakorlati gondokra. A laborban dolgozók közül van, aki ma már az iparban dolgozik.

Az űreszközök fedélzeti rendszere tantárgy története némi visszatekintésre szorul. Miközben az Amerikai Egyesült Államok és a volt Szovjetunió hihetetlen összegekkel támogatta az elmúlt évtizedekben az űrkutatást, nyilvánvaló politikai okokból más, akár „baráti” országok sem kaptak igazán lehetőséget – és ennek nyilván anyagi okai is voltak- komolyabb feladatokra.  Miközben Magyarországon nagyon sok tehetséges mérnök képes volt e területen is kiemelkedőt alkotni, igazi kibontakozásra nem volt módjuk. Az űrtechnika know-how-ja szigorúan titkos volt, a magyar fejlesztések teljes dokumentációját az eszközök által szolgáltatott adatokkal, kísérleti eredményekkel együtt át kellett adnunk az oroszoknak. A Szovjetunió  szétesése után, az elmúlt húsz évben politikusaink a magyar tudomány támogatásakor nemigen szántak összegeket űrkutatásra, miközben annak gyakorlati haszna ma már a hétköznapi emberek számára is egyértelmű – gondoljunk csak a műholdakról sugárzott televíziós műsorokra…

Horváth Gyula koordinálásával a BME-n elindult az első, teljes mértékben magyar technikai és innovációs tudást hordozó magyar műhold, a MASAT-1 fejlesztése.  A  cubesat-ot - melynek mérete hasonló a Rubik-kocka méreteihez - magyar diákok fejlesztették ki a BME-n .

 Miközben a villamosmérnöki szakma krémjének nevezhetjük az űripart, az egyetemen más szerepet is betölt: rendkívül vonzó a hallgatók számára, s olyanokat vonz ide, amely a BME hajdan elismert elit képzését erősíti.  Az űrtechnológiával felvértezett elméleti és gyakorlati kérdésekben is jártas végzősök nem csak az űriparban, de a hadiiparban, az autóiparban, vagy az orvos-biológiai iparágban is keresett szakemberek lesznek.

Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy az Európai Űrügynökség (ESA) évi három milliárd Eurot biztosít világűr kutatására.  Magyarország jelenleg még nem tagja az ESA-nak, de már elindult azon az úton, amely a tagságig vezet, s ESA tagként bármilyen kis szelet jutna hazánknak, az csak előremutató lenne. Van számos űrkutató eszközünk, - ez elődeink komolya szakmai tudását dicséri - és vannak elismert űrpszichológus szakembereink – ez talán kevésbé közismert.

2010 jelentős lépés lesz:  indul az Űreszközök fedélzeti rendszere tantárgy oktatása a BME- n  és év végén felbocsátják  a Masat 1-et is, melyet Horváth Gyula szerint rövidesen  követi többi társa is. Mielőtt bárki fanyalogna a korábban sokszor csak űrszemétként becézett kis műholdon, tudni érdemes, hogy ezek szerepe már felértékelődött.  A Masat-1 cubesat standard szerint készül, azaz 10x10x10 cm-es, maximum 1 kilogrammos műhold – ám ebben a kis kockában teljes fedélzeti számítógépet, tápegységet, kommunikációs rendszert helyeztek el – és egy olyan eszközt, mely tudományos kutatási céllal hordoz.  Az űrkutatási szakemberek mára már belátják, hogy kisebb feladatok, kutatási témák űrbe juttatásához nem feltétlen szükséges hatalmas méretű és igen drágán előállítható műholdak megépítése.  Jelenleg ötven pikoszatellit pályára állítása van tervbe véve a QB 50 program keretén belül , s ezek egyike a magyar műhold lehet.

A Masat-1 teljes hardver és szoftver-fejlesztése, valamint a műhold gyártásának egy része is a BME-n történt. 2010 év végén Indiában bocsájtják fel az ISIS holland cég közreműködésével.  A startnál több magyar szakember is részt vesz.  A három hetes élettartamra tervezett eszköz által sugárzott adatokat a tervek szerint naponta két-három alkalommal, átlagosan 6-6 percig tudják majd venni a BME földi állomásain. Ám a rádióamatőrök szerte a világon lehetőséget kapnak a műhold útjának követésére, s számítógépük segítségével adatokat nyerhetnek a Masat-1-ről. Így az első magyar műhold tudományos értéke az adtok megtöbbszöröződése miatt megsokszorozódik. A világ rádió-amatőr társadalma már lelkesen készül az első magyar szatellit útjának követésére…

Horváth Gyula azonban már ennél is messzebbre tekint: több magyar kutató és innovatív szakember dolgozik azon, hogy űripari tesztközpontot szervezzenek Magyarországra.

A világűr kutatása mellett a fiatal tanársegéd igencsak földinek nevezhető dolgokkal is foglalkozik: meghívott tagja a BME Villamosmérnöki Kar kari tanácsának, az épülő új oktatási tömb, a Q épület területgazdálkodási bizottságának tanszéki referense, az EET tanszék gazdasági helyettese. E hivatali feladatok mellett azonban rengeteg energiát fordít a tanulók szakdolgozatainak, diplomamunkáinak értékelésére, a velük való konzultációra. Oktatói tevékenységét az is dicséri, hogy mióta oktató a karon, hallgatói három ízben első, egy ízben harmadik helyezést értek el tudományos diákköri (TDK) munkáikkal.

Lehet ennyi mindent belezsúfolni egy fiatal, pályakezdő életbe? Horváth Gyula szerint nem megoldhatatlan.  Nem csak azért, mert a munkája egyúttal a hobbija is, de azért is, mert a BME-n olyan inspiráló légkör veszi körül a kari vezetés, oktatótársai és a diákok révén, hogy szinte szórakozásnak tűnik a legkomolyabb szakmai feladat megoldása is. A BME-n sok lehetőség van komoly szakmai feladatokkal bíró EU-s projektekben részt venni .  Most  a változatosság kedvéért orvos-biológia fejlesztésekkel  is foglalkozik Horváth Gyula -  és  a szűken vett villamosmérnök végzettsége miatt köztéri LED-világítások tervezését, fejlesztését is végzi.

A legjobb „játék” azonban talán mégis a robotfejlesztés. E témában nyertek Horváth Gyula tanítványai  2008-ban  a Magyarok a Marson vetélkedőn – így hát érthető, hogy idén is lelkesen készülnek az újabb megmérettetésre  -  s no meg a darts,  az úszás és az egyetemi villanyfényes focibajnokság , melyet ki nem hagyna semmiért, hiszen már  évek óta tagja a kispályás  csapatnak.

 

[ Nyomtatható változat ]
MET Közgyűlés alapszabály-módosítás miatt 2016. december 15-én
(2016. december 12.)
M E G H Í V Ó

A Magyar Energetikai Társaság közgyűlést tart a Magyar Mérnöki Kamara I. emeleti Tanácstermében (Budapest IX., Angyal u. 1-3.) 2016. december 15-én 14:00 órai kezdettel, amelyre tisztelettel meghívom.
Regisztráció: a helyszínen 13:30-tól.

A közgyűlés napirendje a következő:
1) A MET Alapszabály módosításának megvitatása, elfogadása
2) Szakmai előadás
3) Egyebek

A Közgyűlés a szavazati joggal rendelkezők 50%-a + egy fő jelenléte esetén határozatképes, ezért a Magyar Energetikai Társaság valamennyi tagjának szíves megjelenésére feltétlenül számítunk. Abban a nem várt esetben, amennyiben a fenti - szükséges számú - tag nem jelenik meg, úgy a Közgyűlés megtartására 2016. december 15-e napján 14:30 órai kezdettel ugyanazon a helyszínen, a fentiekkel azonos napirend szerint kerül sor, amely közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A MET Alapszabály módosító javaslata elérhető a hír címére kattintva. Tovább
XVII. Energetika-Elektrotechnika (ENELKO) Konferencia
(2016. július 12.)
A kolozsvári székhelyű Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 2016. október 6-9. között Kolozsváron a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen szervezi meg a XVII. Energetika-Elektrotechnika (ENELKO) Konferenciát.
A konferencia meghirdetése, bővebb információk, jelentkezési lapok, valamint előadás bejelentő lapok a konferencia honlapján: http://enelko.emt.ro/ találhatóak. Előadók jelentkezését 2016. szeptember 1-ig, résztvevők jelentkezését 2016. szeptember 10-ig várják. Tovább
Energetikai Szakközgazdász képzés
(2016. július 12.)
A Budapesti Corvinus Egyetem ez évben is elindítja Energetikai Szakközgazdász képzését... Tovább
MET Közgyűlés jegyzőkönyve 2016 június 2
(2016. június 22.)
Tovább
MET Közgyűlés meghívó 2016 június 2
(2016. május 17.)
Tovább
Energia Műhely - 17. rendezvény
(2016. március 20.)
Kedves Kolléga Hölgy! Tisztelt Kolléga Úr!

A Magyar Energetikai Társaság (MET) szeretettel várja Önt Energia Műhely sorozatának tizenhetedik fórumára.

Témája: Településeink energiahatékonysági lehetőségei

Időpontja: 2016. április 6. szerda 14:00 óra

Helye: H-1101 Budapest, Expo tér 2., Expo Hotel Congress Terem (a BNV főbejáratánál)
Lejárt az I. Századvég – MET energetikai tanulmányíró verseny jelentkezési határideje


Október 25-e, vasárnap 24 óráig lehetett jelentkezni az I. Századvég – MET energetikai tanulmányíró versenyre.

Összesen 19 nevezést regisztráltunk: 16 egyéni és 3 csapat indulót. A jelentkezők többsége műszaki alap, vagy mesterszakos hallgató, azonban több – ettől eltérő – regisztráció is érkezett (kémia és jogász szakos illetve PhD-zó versenyzők).

Minden adott tehát a magas szakmai színvonalú, érdekes és sokszínű versengéshez!

● A következő fontosabb dátum: a pályamunkák leadási határideje, 2016 január 5. (x)
MAGYAR ENERGIA SZIMPÓZIUM 2015
(2015. június 26.)
MET-KÖZGYŰLÉS 2015
(2015. május 22.)
Meghívó
Bevezető szakmai előadás
Közgyűlés jegyzőkönyve
MET-AJÁNLÁSOK

XV. ENERGIA MŰHELY
(2015. április 16.)
MET IFJÚSÁGI TAGOZAT KÖZGYŰLÉSE 2015
(2015. január 08.)
MET-KÖZGYŰLÉS 2014
(2014. február 11.)
Meghívó
Bevezető szakmai előadás
Megválasztott tisztségviselők
Közgyűlés jegyzőkönyve

MET Ifjúsági Tagozatának 2014-es Közgyűlése
(2014. január 20.)
Teljes hírarchívum
© Magyar Energetikai Társaság - Minden Jog Fenntartva. Design és programozás: deZign.hu