Eseménynaptár
HÍRARCHÍVUM
Kereső
Kapcsolat
Jogi nyilatkozat
Médiaajánlat, előfizetés
Állásajánlatok
 English
Hozzászólások
Előadás vázlatok

breitling watches

Konferenciák
MET-AJÁNLÁSOK
ENERGIA MŰHELY
a
Észak-Magyarországi
Ifjúsági Tagozat
Interdiszciplináris Tagozat
Távhő Tagozat
Összes esemény


A Választmány beszámolója a 2009. évi rendes közgyűlésnek
Frissítve: 2010. február 27.
Szerző: Dr. Penninger Antal elnök
A Magyar Energetikai Társaság 2009-es tevékenységének summázata.
Magyar Energetikai Társaság, Budapest, 2010. január 13.

A Társaság az év folyamán alapszabályának megfelelően működött.

A 2009-es év folyamán az alábbi fontosabb események történtek:

Szervezet, működés
A 2008. évi közgyűlés alkalmával tisztújításra került sor, a közgyűlés Zarándy Pál személyében új ügyvezető elnököt választott, Ujhelyi Géza az elnökség tagjaként vesz részt a MET irányításában.
Az Etikai Bizottság egy fővel bővült, de a Bizottság nem tudta megválasztani elnökét.
A közgyűlés a Választmány tagjává választotta Jeszencsák Pétert, a megalakítandó ifjúsági tagozat képviseletében.
A megalakult az Ifjúsági Tagozat, ennek elnöke az Alapszabály értelmében automatikusan tagja a választmánynak. Az Elnökség üléseire Jeszencsák Pétert tanácskozási joggal meghívtuk.
A Hidrogén Tagozat a beszámolási időszak folyamán is nagyon aktív volt. A Tagozat beszámolóját lásd külön pontban.
A Társaság elnöksége 2008-ban 10 ülést tartott, a Választmány egyszer ülésezett.
A 2008-évi közgyűlés határozatot hozott a MET közhasznú egyesületté alakulásáról és ezzel kapcsolatban az Alapszabály módosításáról. Az Elnökség a szükséges jogi munkát elvégezte, és a módosítási kérelmet beadta a Fővárosi Bírósághoz. A bíróság hiánypótlást kért a bejegyzéshez.  Időközben a gazdasági-pénzügyi szabályozás változásai miatt kiderült, hogy a közhasznúságtól nem várhatók előnyök a Társaság számára, továbbá, hogy a „változás alatt” bejegyzés pályázati szempontokból hátrányos, ezért az Elnökség visszavonta a változásbejegyzési kérelmet.  Az Alapszabály tervezett módosításából kivette a közhasznúsággal kapcsolatos elemeket, de meghagyta a közgyűlés által elhatározott egyéb változtatásokat. Az így elkészült szöveget terjesztjük – külön napirendi pontban – a jelen közgyűlés elé megvitatásra és elfogadásra.
Gazdálkodás
Az Elnökség elsődleges feladatának tekintette, hogy stabilizálja a MET gazdasági helyzetét, számolja fel a mérlegszerinti veszteséges állapotot. Ennek érdekében kerestük bevételeink növelésének és kiadásaink csökkentésének lehetőségeit.
Bevételünk növelésének reményében, konzorcium vezetőjeként indultunk a Magyar Energia Hivatal által kiírt közbeszerzési pályázaton, aminek tárgya az „okos mérők” (smart meeters) magyarországi rendszerének bevezetése. A pályázatot nem mi nyertük, bár a legkedvezőbb árat adtuk meg. A pályázat megmutatta, hogy a mérlegszerinti veszteséges állapot kizáró ok lehet (bár esetünkben a bírálók elfogadták érvelésünket, hogy a nonprofit egyesületekre nem értelmezhető az „adózás utáni eredményre” vonatkozó kikötés). A pályázatkészítés tapasztalata az is, hogy eredményes gazdasági tevékenységhez professzionális erőforrások szükségesek.
Bevételeikhez hozzájárultak rendezvényeink is, ezekről külön pontban számolunk be.
A kiemelt partnercégek vezetőivel ápolt személyes kapcsolatokat igyekeztünk gyümölcsöztetni különféle támogatási megállapodásokban (támogatási szerződés, hirdetés, rendezvényeinken való részvétel).
Az elmúlt évek egyik veszteségforrása a Magyar Energetika kiadása volt. A lehetőségek előzetes felmérése után úgy döntöttünk, hogy felbontjuk a kiadó LOGOD Bt. szerződését, és meghívásos verseny keretében alakítunk ki a MET számára kedvezőbb feltételeket. Az eljárás eredményeként (az eljáráson a LOGOD is részt vett) kiadót és főszerkesztőt váltottunk. Az új kiadó a Mérnök Média Kft., főszerkesztőként a Választmány Dr. Veresegyházi Máriát nevezte ki.  A szerkesztőbizottság kibővül. A kiadó többletdíjazás nélkül vállalja a honlap szerkesztését, a tartalom dinamizálását, folyamatos frissítését.  Természetesen a szakmai tartalom előállítása mind az újság, mind a honlap esetében a MET tagságának a lehetősége és feladata. Az új szerződés éves szinten anyagi megtakarítást eredményez, elvárás a dinamikusabb terjesztés és hirdetésszervezés és a tartalmi-formai megújulás, az előfizetők számának növelése.

Rendezvények
A Társaság éves nagyrendezvényét, október 15-16-án, Energia Fórum 2008 címmel a balatonalmádi Ramada szállóban rendezte meg. A Fórum a résztvevők véleménye alapján is, mind szakmailag mind anyagilag sikeresen zárult. Az előkészítés tanulsága, hogy sok, hasonló témájú rendezvény van, verseny folyik a jó előadókért és a résztvevővért. A rendezvény nyeresége csökken, illetve nő a veszteség kockázata.  Ha továbbra is jelen kívánunk maradni a „rendezvénypiacon”, több erőforrást kell bevonnunk az előkészítésbe. (Szakmai koncepció kialakítása, marketing, cégkapcsolatok, adminisztráció.)
Sikeresen megrendeztük a Magyar Energia Szimpóziumot, a költségek megosztása érdekében az ETE-vel és a MEE-vel közösen. A közös szervezés azért is indokolt, mert mind a magyarországi, mind a külhoni résztvevők többsége mindhárom egyesülettel kapcsolatban van.  Egy napos rendezvényt tartottunk december 2-n Szombathelyen „ Megújuló energiák a klíma változásában” címmel a Vas Megyei Mérnöki Kamarával közösen a Vas Megyei Önkormányzat közreműködésével.
Hosszas előkészítés és többszöri időpont-módosítás után november 30-án zártkörű konferenciát rendeztünk 40 fő résztvevővel, a MEE-vel közösen és a Magyar Mérnöki Kamara Energia Tagozata szakmai támogatásával a villamos elosztóhálózatokra csatlakozó vezeték engedélyezési problémáiról. A rendezvény pénzügyileg eredménnyel zárult, szakmailag sikeres volt. A téma folytatásaként munkabizottság szervezését tervezzük, aminek feladata lesz, hogy javaslatokat dolgozzon ki az eljárások egyszerűsítésére. Jó gyakorlatnak tűnik, hogy az éves nagyrendezvény mellett kisebb, téma specifikus konferenciákat szervezzünk, az érdekeltek meghatározott köre számára. A továbblépés feltétele itt is az, hogy rendelkezésre álljon a professzionális szervező háttér.
A 2010 évi nagyrendezvényt októberre irányozzuk elő.  A szervezési munkát megkezdtük. A 2010 évi Magyar Energia Szimpóziumot idén is közösen szervezzük az ETE-vel és a MEE-vel.
Időpont: 2010.márc. 25.

Magyar Energetika
Szakmai tevékenységünk elsődleges megjelenítője változatlanul az évente 6 alkalommal megjelenő újságunk volt. A lapot a MET tagjai a tagság jogán díjmentesen kapják. Eddig sikerült a megjelenő számokat színvonalas írásokkal ellátni, de a lap kiadása évek óta veszteséget okoz, a hirdetési és terjesztési bevételek nem fedezik az előállítás és a postázás költségeit.  A lehetőségek és a költségek sok oldalú elemzése után a  LOGOD BT. szerződését a már említett módon felmondtuk. A féléves felmondási idő alatt a LOGOD Bt. kiadói tevékenységét megfelelő színvonalon ellátta. A lap hirdetési bevételei elmaradtak a tervezettől. Az új kiadó kapcsolat- és érdekeltségi rendszere várakozásunk szerint a jövőben javít a helyzeten.

Hidrogén Tagozat
Beszámoló
a MET Hidrogén Tagozatának 2009. évi tevékenységeiről
Előadások: a MET-HT vezetőségének tagjai számos helyen tartottak előadásokat
•    2009.11.04. BME – Energiagazdálkodás Környezeti Menedzsmentje c. tárgy keretében - Mayer Zoltán
•    2009.09.17. BME - Energetikai Szakkollégium - Bogányi György
•    2009.09.30. ENERGOEXPO - HTC Nemzeti Technológiai Platform - Mészáros Géza
•    2009.04.08. Környezet és energia konferencia - Kovács Antal Ferenc
•    2009.04.22. HUMUSZ Ház - Mayer Zoltán

Szakmai napok: 2 nagysikerű rendezvény, 50-50 résztvevővel, és a második rendezvényen web-közvetítéssel (+25 néző). Helyszín: a T-Mobile XI. kerületi irodaházának konferenciaterme.
•    2009.03.03. Alacsony hőmérsékletű tüzelőanyag-cellák
•    2009.11.10. Magas hőmérsékletű tüzelőanyag-cellák és mikro-hálózatok

Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Nemzeti Technológiai Platformban vállalat tevékenységek:
A MET-HT a Stratégiai Kutatási Terv horizontális fejezetének kidolgozását végezte. Emellett más szervezési és szakmai feladatokban is részt vett.
Szakmai helyszíni látogatások („field trip”-ek):
•    2009.07.06. a Hidrogén Tagozat 15 tagja személyes szakmai látogatást tett a Gráci Műszaki Egyetemen működő Hidrogén Központban (HyCentA)
•    szervezés alatt: Paksi Atomerőmű hidrogén technológiájának megtekintése (2010.01)

Sajtó megjelenések: 2009-ben kb. 13-14 sajtó megjelenés volt, írott és elektronikus médiában
•    interjúk: MR-1 Kossuth Rádió, RadioCafe, Gazdasági Rádió, Klub Rádió, M2
•    cikkek: Környezetvédelem c. lapban 3-4 cikk is; Magyar Energetika 2009/5.

Kapcsolattartás, tagság, nemzetközi tagság:
•    2009-ben is tagjai voltunk az Európai Hidrogén Szövetségnek (EHA)
•    2009.06.03. az EHA ügyvezetőjének (Merieke Rejalt) vendégül látása Budapesten; továbbá látogatás a MOL és az MVM illetékes vezetőinél
•    a Hidrogén Tagozat tagjait közös e-mailben 3 alkalommal tájékoztattuk aktuális programokról és tevékenységekről
•    a MET-HT tagsága 2009-ben 8 fővel (új belépőkkel) bővült

Pályázat: az alábbi pályázatot dolgoztuk ki és nyújtottuk be
•    2009. november HBLF – Üzleti élet a környezetért 2009. című pályázatra jelentkezés a HTC Platform projekttel. Pályázatot kidolgozta Mayer Z. (HBLF= Hungarian Business Leaders Forum) – pályázatunk sajnos nem nyert támogatást.
•    kidolgozásra került egy KEOP pályázat is, de cash flow okok miatt egyelőre nem került benyújtásra

Honlap frissítés:
A Hidrogén Tagozat honlapjára 2009-ben havi 2-3 alkalommal helyeztünk el új tartalmat.
A honlap látogatóinak száma 2009-ben kb. ~2200 fő.

Kapcsolataink
A Magyar Elektrotechnikai Egyesülettel, valamint az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesülettel kiépített korábbi bensőséges kapcsolatainkat továbbra is megfelelő szinten tartjuk. Rendezvényeinket igyekszünk úgy szervezni, hogy egymás esélyeit ne rontsuk. A társszervezetek rendezvényein képviselőink díjmentesen vesznek részt  s ugyanezt az Ő képviselőiknek is biztosítjuk.
A Magyar Kapcsolt Energia Társasággal kialakult korábbi kapcsolatrendszer elsősorban az újságon keresztül jut érvényre, részükre megjelenési lehetőséget s egyéb kedvezményeket biztosítunk.
A Nukleáris Társaság részére ugyancsak újságunkban biztosítunk publikálási lehetőséget vagy esetenként külön szám megjelentetését tesszük lehetővé.
Az Energetikai Szakkollégium Egyesülettel felvett kapcsolataink eredményeként több fiatal egyetemista lépett be a MET - be és kapcsolódott be a MET szakmai rendezvényeibe és Tagozati munkájába, erre a kapcsolatra alapozva szerveződik az Ifjúsági Tagozat.
Kapcsolatot alakítottunk ki a Magyar Áramkereskedők Egyesületével. Részt vettek előadással és támogatóként az Energia Fórumon.
Törekszünk arra, hogy tevékenységünket és kapcsolatainkat kiterjesszük az energetika olyan területeire is, mint épületenergetika, fogyasztói energiagazdálkodás, különféle innovatív technológiák az úgynevezett megújulók, illetve az energiatárolás területén. Ez nem lehet a szűken vett vezetőség dolga, tagságunk nagyobb aktivitására van szükség.

[ Nyomtatható változat ]
Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás
Hozzászólok a cikkhez:
Név:
- regisztrálok
Jelszó:

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):
 
MET Közgyűlés alapszabály-módosítás miatt 2016. december 15-én
(2016. december 12.)
M E G H Í V Ó

A Magyar Energetikai Társaság közgyűlést tart a Magyar Mérnöki Kamara I. emeleti Tanácstermében (Budapest IX., Angyal u. 1-3.) 2016. december 15-én 14:00 órai kezdettel, amelyre tisztelettel meghívom.
Regisztráció: a helyszínen 13:30-tól.

A közgyűlés napirendje a következő:
1) A MET Alapszabály módosításának megvitatása, elfogadása
2) Szakmai előadás
3) Egyebek

A Közgyűlés a szavazati joggal rendelkezők 50%-a + egy fő jelenléte esetén határozatképes, ezért a Magyar Energetikai Társaság valamennyi tagjának szíves megjelenésére feltétlenül számítunk. Abban a nem várt esetben, amennyiben a fenti - szükséges számú - tag nem jelenik meg, úgy a Közgyűlés megtartására 2016. december 15-e napján 14:30 órai kezdettel ugyanazon a helyszínen, a fentiekkel azonos napirend szerint kerül sor, amely közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A MET Alapszabály módosító javaslata elérhető a hír címére kattintva. Tovább
XVII. Energetika-Elektrotechnika (ENELKO) Konferencia
(2016. július 12.)
A kolozsvári székhelyű Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 2016. október 6-9. között Kolozsváron a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen szervezi meg a XVII. Energetika-Elektrotechnika (ENELKO) Konferenciát.
A konferencia meghirdetése, bővebb információk, jelentkezési lapok, valamint előadás bejelentő lapok a konferencia honlapján: http://enelko.emt.ro/ találhatóak. Előadók jelentkezését 2016. szeptember 1-ig, résztvevők jelentkezését 2016. szeptember 10-ig várják. Tovább
Energetikai Szakközgazdász képzés
(2016. július 12.)
A Budapesti Corvinus Egyetem ez évben is elindítja Energetikai Szakközgazdász képzését... Tovább
MET Közgyűlés jegyzőkönyve 2016 június 2
(2016. június 22.)
Tovább
MET Közgyűlés meghívó 2016 június 2
(2016. május 17.)
Tovább
Energia Műhely - 17. rendezvény
(2016. március 20.)
Kedves Kolléga Hölgy! Tisztelt Kolléga Úr!

A Magyar Energetikai Társaság (MET) szeretettel várja Önt Energia Műhely sorozatának tizenhetedik fórumára.

Témája: Településeink energiahatékonysági lehetőségei

Időpontja: 2016. április 6. szerda 14:00 óra

Helye: H-1101 Budapest, Expo tér 2., Expo Hotel Congress Terem (a BNV főbejáratánál)
Lejárt az I. Századvég – MET energetikai tanulmányíró verseny jelentkezési határideje


Október 25-e, vasárnap 24 óráig lehetett jelentkezni az I. Századvég – MET energetikai tanulmányíró versenyre.

Összesen 19 nevezést regisztráltunk: 16 egyéni és 3 csapat indulót. A jelentkezők többsége műszaki alap, vagy mesterszakos hallgató, azonban több – ettől eltérő – regisztráció is érkezett (kémia és jogász szakos illetve PhD-zó versenyzők).

Minden adott tehát a magas szakmai színvonalú, érdekes és sokszínű versengéshez!

● A következő fontosabb dátum: a pályamunkák leadási határideje, 2016 január 5. (x)
MAGYAR ENERGIA SZIMPÓZIUM 2015
(2015. június 26.)
MET-KÖZGYŰLÉS 2015
(2015. május 22.)
Meghívó
Bevezető szakmai előadás
Közgyűlés jegyzőkönyve
MET-AJÁNLÁSOK

XV. ENERGIA MŰHELY
(2015. április 16.)
MET IFJÚSÁGI TAGOZAT KÖZGYŰLÉSE 2015
(2015. január 08.)
MET-KÖZGYŰLÉS 2014
(2014. február 11.)
Meghívó
Bevezető szakmai előadás
Megválasztott tisztségviselők
Közgyűlés jegyzőkönyve

MET Ifjúsági Tagozatának 2014-es Közgyűlése
(2014. január 20.)
Teljes hírarchívum
© Magyar Energetikai Társaság - Minden Jog Fenntartva. Design és programozás: deZign.hu