Eseménynaptár
HÍRARCHÍVUM
Kereső
Kapcsolat
Jogi nyilatkozat
Médiaajánlat, előfizetés
Állásajánlatok
 English
Hozzászólások
Előadás vázlatok

breitling watches

Konferenciák
MET-AJÁNLÁSOK
ENERGIA MŰHELY
a
Észak-Magyarországi
Ifjúsági Tagozat
Interdiszciplináris Tagozat
Távhő Tagozat
Összes esemény


Bős - Nagymaros
Frissítve: 2010. október 25.
Kerényi A. Ödön Állami Díjas, vasdiplomás gépészmérnök nyílt levele Orbán Viktor miniszterelnöknek, melyben szakmai segítségét ajánlja fel a kormány részére a Duna stratégia magyar tervezetének kidolgozásához.

Kerényi A. Ödön Állami Díjas, vasdiplomás gépészmérnök

Magyar Villamos Művek Zrt. ny. vezérigazgató helyettes

1121 Budapest Törökbálinti út 13/a

Tel.: 239 1244;  email.: Kerenyia1@t-online.hu

 

T.

Orbán Viktor úr

miniszterelnök

Budapest

 

 Tisztelt   Miniszterelnök   Úr!

 

Mint a magyar villamosenergia-ipar  legidősebb,  nyugdíjas  műszaki vezetője fordulok  bizalommal Önhöz az alábbi kéréssel, amiben  csak ön tud segíteni.

A kérés az Európa  Unió  Duna stratégia magyar  tervezet  alapelvének  megszabása a jelenlegi  téves szemlélete helyett, amit az előző kormányok  alakítottak ki. A téma  kormányának öt minisztériumát érinti, amelyek eltérő véleménye miatt szükséges az Ön döntése.

Ismeretes az a   szándék, hogy  FIDESZ  elnöksége feltárni  kívánja az előző pártvezetés hibáit.  Ezek közé tartozik  a Bős-Nagymaros Vízlépcsők  ügyének rendezetlensége.

A mai helyzet megítélésénél kérem figyelembe venni a következő,  tézisszerűen  megfogalmazott tényeket.

-         Az MSZP kormányok megerősítették az 1990 évi,  politikai rendszerválás legnagyobb tévedését  a Bős-Nagymarosi Vízlépcsők  szerződés felmondását.

-         A  téves szemléletet a hágai Nemzetközi  Bíróság 1997. évi Ítéletének végrehajtásánál is fenntartották, mivel azt  szándékosan  félremagyarázzák.

-         Az MSZP kormányok nem éltek azzal a lehetőséggel, hogy az Ítélet értelmezésében 14 éve fennálló vitában a  Nemzetközi Bíróság döntését kérjék, mivel tudták, hogy a döntés  számukra kedvezőtlen lenne és a Bíróság a szlovák félnek adna igazat.

-         Az Ítélet szerint  Nagymarosi  Vízlépcsőt mindenképen  fel kell  építeni, mivel e nélkül az   érvényesnek minősített   1977. évi szerződés komplex céljai nem teljesíthetők. E vízerőműre az energetikának  már nem a „csúcsrajáratás” végett van szüksége, hanem a jelentős mennyiségű megújuló energia termelése céljából.

-         Az  MSZP Kormány  1139/2004(XII.11.)  határozata, amely megtiltja Nagymarosi Vízlépcső újraépítését, alkotmánysértő,  mivel ellentétben áll a Duna Bizottsággal kötött államközi Egyezménnyel, amit az országgyűlés legutóbb 2000-ben  iktatott törvénybe. Nyilvánvaló, hogy a  törvény  magasabb rendű jogszabály. mint a kormányhatározat, tehát ez  nem írhatja felül.

-         Az Alkotmánybíróság ez ügyben nem döntött véglegesen, mivel   az általam  - magán személyként - beadott Indítványt illetékesség hiánya indokkal  utasította el. Az AB  szerint legalább országgyűlési  képviselő jogosult az Indítványt beadni. Az ismétlés ezideig nem történt meg. Volt ugyanis halovány remény arra, hogy a kormány  maga változtatja meg határozatát. Ez azonban nem ez történt meg, de  viszont a kormány megváltozott. Az  új  kormány   felülbírálhatja  elődei  hibás intézkedéseit.

-         Az EU megújuló energia hányad elvárását legolcsóbban  a Duna vízerejének hasznosításával lehet teljesíteni, ami  4 milliárd kWh  vízenergiát   jelent. Ez  azonban    a téves   pártpolitikai szemlélet miatt a távlati, magyar energiamérlegekben nem szerepelt.

-         A témáról  rövid tanulmányt is készítettem VER nemzeti stratégia címen, amit széles körben terjesztettem.  Többek közt a  Reális Zöldek Klub és  a MEE honapján is olvasható.    (l. 1. melléklet)

-         A Duna  vízerő potenciál  azonnal megnyerhető része a Bősi Vízerőmű termelésének 1/3,  jogos, magyar hányada,  kerekítve évi 1 milliárd kWh,  ami    rögtön 2,5 % ponttal emelné meg a  jelenlegi  5 %  megújuló   villamos energia részarányt.

-         Ez a megújuló energia  az erőmű 1992 évi üzemindulása óta a szlovák félnél maradt, mivel  a hágai Ítélet végrehatásában nincs megegyezés.

-         Ha Magyarország vállalja  a  Nagymarosi Vízlépcső újraépítését,   ez  a magyar energia mérlegben azonnal  1 milliárd kWh-val  növelné a megújulók részarányát .

-         Az újraépítés beruházási költsége viszont  nem azonnal jelentkezik, hanem a megkötendő, megvalósítási szerződés  ütemezése szerint, amire olcsó hitel is szerezhető  az EU támogatása mellett.

-         Kivitelező is  biztosan  szerezhető rá. Pl. az  osztrákok, akik  a bécsi  Freudenau Vízerőművet a nagymarosi tervek alapján építették fel.

-         Fontos tudni, hogy pl. szélerőművekben ezt a mennyiséget  400 MW  teljesítőképesség tudná  előállítani, ami     a jelenlegi  magyar szélerőmű kapacitás  kétszerese. Emellett az áram önköltsége is  kb. háromszorosa  a bősi erőművének.

-         A szlovák féllel való megegyezés  hiánya  eddig legalább  2  milliárd  USD  kárt okozott. A  veszteség  évente  további   60 millió $-ral nő  a bősi  részesedésünk elmaradása   miatt.

-         Összehasonlításul megemlíthető,  hogy a  villamosenergia-iparunk fele vagyonának  külföldi eladásából mindössze 1,2 milliárd  $  volt az állami  költségvetés bevétele, amit az államadósság csökkentésére fordítottak.

-         Rendkívüli jelentőségű az a lehetőség, hogy szlovák féllel történő megegyezés  alapvetően javítaná meg a jelenlegi feszült  szomszédviszonyt és hatékonyan  ösztönözné a  közös gazdasági együttműködést.

-         A javasolt kormánydöntés igen sürgős, mivel az EU Duna stratégia magyar részének  alapelvét szabja meg. E nélkül pedig év végéig  nem alakítható át a jelenlegi, hiányos  tervezet.

-         A jelen elképzelés  épp a  lényeggel nem foglalkozik, amit az EU  célja lenne:  A Duna nemzetközi  víziút jellegével és a  Duna komplex hasznosításával.  A terv  az eltérő körülmények miatt országonként  más jellegű lehet. El kell kerülni azonban, hogy  a  terv szétaprózódjék számos , az EU-t nem érdeklő,   belügynek számító témára.

-         A  feladatnak  külön  jelentőséget ad, hogy  jövő első félévben Magyarország adja az EU elnökségét és  27 ország  várja annak  szakszerű és bölcs  levezetését.  Ez indokolja, hogy  javaslatunk megfeleljen  mind az EU elvárásának, mind  szomszéd országokkal közös érdekeinknek is.

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A  tömör   összefoglalás  talán érzékeltetni tudja a téma fontosságát.

Kérem, hogy az  érintett  miniszter  urakkal szíveskedjék  megtárgyalni  téziseimet, és megállapodni a közös teendőkben.

Ha bármely  részletben  további tájékoztatást tart szükségesnek, mind magam, mind szakértő tásaim készséggel állnak rendelkezésére.

Budapest, 2010.07.26,

                                               Tisztelettel

                                                                       Kerényi   A.  Ödön

 

[ Nyomtatható változat ]
MET Közgyűlés alapszabály-módosítás miatt 2016. december 15-én
(2016. december 12.)
M E G H Í V Ó

A Magyar Energetikai Társaság közgyűlést tart a Magyar Mérnöki Kamara I. emeleti Tanácstermében (Budapest IX., Angyal u. 1-3.) 2016. december 15-én 14:00 órai kezdettel, amelyre tisztelettel meghívom.
Regisztráció: a helyszínen 13:30-tól.

A közgyűlés napirendje a következő:
1) A MET Alapszabály módosításának megvitatása, elfogadása
2) Szakmai előadás
3) Egyebek

A Közgyűlés a szavazati joggal rendelkezők 50%-a + egy fő jelenléte esetén határozatképes, ezért a Magyar Energetikai Társaság valamennyi tagjának szíves megjelenésére feltétlenül számítunk. Abban a nem várt esetben, amennyiben a fenti - szükséges számú - tag nem jelenik meg, úgy a Közgyűlés megtartására 2016. december 15-e napján 14:30 órai kezdettel ugyanazon a helyszínen, a fentiekkel azonos napirend szerint kerül sor, amely közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A MET Alapszabály módosító javaslata elérhető a hír címére kattintva. Tovább
XVII. Energetika-Elektrotechnika (ENELKO) Konferencia
(2016. július 12.)
A kolozsvári székhelyű Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 2016. október 6-9. között Kolozsváron a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen szervezi meg a XVII. Energetika-Elektrotechnika (ENELKO) Konferenciát.
A konferencia meghirdetése, bővebb információk, jelentkezési lapok, valamint előadás bejelentő lapok a konferencia honlapján: http://enelko.emt.ro/ találhatóak. Előadók jelentkezését 2016. szeptember 1-ig, résztvevők jelentkezését 2016. szeptember 10-ig várják. Tovább
Energetikai Szakközgazdász képzés
(2016. július 12.)
A Budapesti Corvinus Egyetem ez évben is elindítja Energetikai Szakközgazdász képzését... Tovább
MET Közgyűlés jegyzőkönyve 2016 június 2
(2016. június 22.)
Tovább
MET Közgyűlés meghívó 2016 június 2
(2016. május 17.)
Tovább
Energia Műhely - 17. rendezvény
(2016. március 20.)
Kedves Kolléga Hölgy! Tisztelt Kolléga Úr!

A Magyar Energetikai Társaság (MET) szeretettel várja Önt Energia Műhely sorozatának tizenhetedik fórumára.

Témája: Településeink energiahatékonysági lehetőségei

Időpontja: 2016. április 6. szerda 14:00 óra

Helye: H-1101 Budapest, Expo tér 2., Expo Hotel Congress Terem (a BNV főbejáratánál)
Lejárt az I. Századvég – MET energetikai tanulmányíró verseny jelentkezési határideje


Október 25-e, vasárnap 24 óráig lehetett jelentkezni az I. Századvég – MET energetikai tanulmányíró versenyre.

Összesen 19 nevezést regisztráltunk: 16 egyéni és 3 csapat indulót. A jelentkezők többsége műszaki alap, vagy mesterszakos hallgató, azonban több – ettől eltérő – regisztráció is érkezett (kémia és jogász szakos illetve PhD-zó versenyzők).

Minden adott tehát a magas szakmai színvonalú, érdekes és sokszínű versengéshez!

● A következő fontosabb dátum: a pályamunkák leadási határideje, 2016 január 5. (x)
MAGYAR ENERGIA SZIMPÓZIUM 2015
(2015. június 26.)
MET-KÖZGYŰLÉS 2015
(2015. május 22.)
Meghívó
Bevezető szakmai előadás
Közgyűlés jegyzőkönyve
MET-AJÁNLÁSOK

XV. ENERGIA MŰHELY
(2015. április 16.)
MET IFJÚSÁGI TAGOZAT KÖZGYŰLÉSE 2015
(2015. január 08.)
MET-KÖZGYŰLÉS 2014
(2014. február 11.)
Meghívó
Bevezető szakmai előadás
Megválasztott tisztségviselők
Közgyűlés jegyzőkönyve

MET Ifjúsági Tagozatának 2014-es Közgyűlése
(2014. január 20.)
Teljes hírarchívum
© Magyar Energetikai Társaság - Minden Jog Fenntartva. Design és programozás: deZign.hu