Eseménynaptár
HÍRARCHÍVUM
Kereső
Kapcsolat
Jogi nyilatkozat
Médiaajánlat, előfizetés
Állásajánlatok
 English
Hozzászólások
Előadás vázlatok

breitling watches

Konferenciák
MET-AJÁNLÁSOK
ENERGIA MŰHELY
a
Észak-Magyarországi
Ifjúsági Tagozat
Interdiszciplináris Tagozat
Távhő Tagozat
Összes esemény


Megújuló Energia-Technológia Világkonferencia Delhiben
Frissítve: 2013. július 24.
Szerző: Balogh Ernő, Dőry Zsófia
Tájékoztató jelentés egy 2010. március 14-21. közötti indiai előadás sorozatról és a lefolytatott tárgyalásokról. Résztvevők: Balogh Ernő, a MET elnökségi tagja és Dőry Zsófia, a MET Ifjúsági Tagozatának vezetője, aki a BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékét is képviselte.

Előzmények
Balogh Ernő a múlt év novemberében egy megtisztelő meghívást kapott a 2010. március 18-20. között Delhiben tartandó első ázsiai Megújuló Energia-Technológia Világkonferenciára, melyben felkérték egy előadás megtartására. Ennek kapcsán több hazai szakemberrel, Indiai magyarországi Nagykövetével és eredeti vállalatával, az ERBÉ-vel előkészítő tárgyalásokat folytatott. A megbeszélések alapján a meghívást elfogadta. Erről a MET elnökségét tájékoztatta. A célja az volt, hogy minél több információt tudjon eljuttatni Magyarországról.
1. Egy 20 perces előadásban csak nagyon vázlatos ismertetőt lehet adni, így felkérte Prof. Dr. Hajtó Jánost, a sikeres Bay Zoltán Közalapítvány főigazgatóját és egy nagyon tehetséges műegyetemi hallgatót, Dőry Zsófiát 1-1 külön előadás megtartására, amit ők elvállaltak, a konferencia-szervezővel pedig elfogadtatta az ő előadásaik beiktatását is.
2. Balogh Ernő személyesen tárgyalt Indiai magyarországi Nagykövetével, Mr. Ronjit Rae úrral és első titkárával, Dr. Manoj Kurnar Mohpatra úrral, akiktől nagyon hasznos információkat kapott.
3. Tudomást szerzett arról, hogy 2010. február 1-2-án elég nagy létszámú indiai gazdasági és kereskedelmi vezetőkből álló delegáció érkezik Budapestre kormányközi Vegyes Bizottsági ülésre. A Gazdasági Minisztérium és az ITDH illetékeseinek segítségével Hajtó professzorral együtt részt vett mind a plenáris ülésen, mind az üzletember találkozón. Az indiai delegáció névsorát és elérhetőségeit tartalmazó leírást megkapta.
Februárban és a kiutazásig tovább folytatta az előkészületeket, most már Dőry Zsófiával együtt. Ennek kapcsán március elején az ITDH útján tudomást szereztünk arról, hogy az Európai Unió is szervez közvetlenül a Kongresszus előtt és annak helyszínén egy 2 napos Uniós-Indiai üzletember találkozót.
Kapcsolatba léptünk a szervezőkkel, az EBCT-vel (European Business and Technology Centre), akik elküldték az ő programjaikat és egyúttal ők is felkértek egy rövid előadás megtartására.

A program lebonyolítása
Érkezés Delhibe március 15-én. 16-17-én EBTC program.
Az EBTC Technology Presentations sorozatában Balogh Ernő előadást tartott, ismertetve elsősorban az ERBE-t és megemlítve még az Erőtervet, a Mélyépterv Komplexet is, az Építőpol Kft-t és a Bay Zoltány Alapítványt. Ehhez készítettünk egy 1 oldalas „röplapot”, amelyet kiosztottunk (csatolva). Részletesebben ebben az előadásban került ismertetésre 3 magyar szabadalom – ezek címoldala mellékelve.
Az EBTC program résztvevőinek listáját ígéretük szerint meg fogjuk kapni. Megjegyzésként most csak annyit szeretnénk megemlíteni, hogy a lengyelektől kb. 10-en vettek részt a rendezvényen, mi magyarok csak ketten voltunk. Más újonnan csatlakozott országok képviselőjének részvételéről nem tudunk.

A Kongresszus: március  18-20.
Az első napon több miniszter és más szervezetek vezetői mondtak fontos beszédet India energetikai helyzetéről, kiemelve a megújuló energiák fejlesztésének fontosságát. Az egyik és idevonatkozó legfontosabb beszéd szövegét hamarosan megküldik, ebben már konkrét adatok szerepelnek az idei és a közeljövő beruházási terveiről és tender kiírásairól.
Dr. Hajtó János az utazás előtt lemondta a részvételét, így az ő előadását is Balogh Ernő tartotta meg. A Konferencia második napján délután került sor a saját előadására is. A harmadik napon Dőry Zsófia tartott előadást a Hidrogén biztonságtechnikájáról és a fejlesztések néhány hazai példájáról. Az előadások angol nyelvű szövege megtekinthető a MET honlapján az Előadás vázlatok menüpont alatt vagy IDE kattinva közvetlenül.
Az előadásaink után a visszajelzések nagyon pozitívak voltak és nagyon sokan kerestek meg bennünket, intenzíven érdeklődve az előadottakkal kapcsolatban. A főszervezők és a levezető elnökök külön gratuláltak, és mintegy félszázan kértek illetve cseréltek névkártyát velünk, kifejezve együttműködési készségüket.
Érezhető volt az érdeklődés a magyarok iránt, aminek jó kifejezője volt a ránk irányuló kiemelt figyelem az előadások utáni fogadásokon is.
Tekintettel arra, hogy Balogh Ernő útját az ERBE szponzorálta, így ő külön gondot fordított a korábbi – ERBE kiküldöttként – végzett munkájára, ami még ma is fontos lehet az energetikai együttműködésben. Ugyanis az ő személyes közreműködésével 1962. év november 12-én az India-i Boiler Board a magyar szabványok érvényességét elfogadta, majd később az ERBE-t független minőségi átvevőnek ismerte el. Ezekről a döntésekről ma idehaza nincs meg az érvényes dokumentum, ezért erről a döntésről is folytatott részben (idő hiányában) telefoni, részben az EBTC és a kongresszuson is résztvevő Mr. Srikanta K. Panigrahi úrral személyes megbeszélést. Panigrahi úr a Carbon Minus India cég vezérigazgatója és egyben (többek között) India Miniszterelnökének tanácsadója. Panigrani úr már ott tartózkodásunk alatt beszélt az illetékesekkel a régi okmányok előkeresése és másolatainak megküldése ügyében.

Javaslataink
Javaslatainkat megalapozzák az alábbi, közvetlenül a kiutazás előtti események is:
A Baross Gábor Társaság március 10-i összejövetelén előadást tartott Járai Zsigmond, volt MNB elnök és Dr. Martonyi János, volt külügyminiszter Magyarország gazdasági és pénzügyi helyzetéről, valamint a jövőbeni teendőkről. Előadásaikban többször is felvetették Kínával való kapcsolataink fejlesztésének fontosságát. Balogh Ernő részt vett ezen az összejövetelen és felvetette, hogy Indiával kapcsolatban mik a jövőbeni tervek. Járai úr azt a választ adta, hogy a februárban itt járt indiai delegáció vezetőjével Orbán Viktor is folytatott megbeszélést, amin ő is részt vett. Ennek alapján hangsúlyozta, hogy Indiát a leendő kormányerő legalább olyan fontos partnernek tartja, mint Kínát. Ezt Martonyi János úr is megerősítette.
1. Indiai óriási energetikai fejlesztéseket hajt végre mind a hagyományos (főleg szén), mind az atom és különösen a megújuló energiák hasznosítása területén. Ebbe bele kell érteni a hálózati fejlesztéseket, korszerűsítéseket, rendszerirányítást, stb.
Véleményünk szerint az MVM-ERBE összefogásával, a magyar szellemi és gyártó kapacitások kihasználásával komoly export lehetőségeket lehet teremteni. Az ERBE 60 éves tevékenysége során sok export tapasztalatot szerzett és komoly külföldi kapcsolatokkal is rendelkezik. Ezen túlmenően a hagyományos, az atom és a megújuló energiák területén is rendelkezik minden olyan korszerű tudással, eszközzel és szervező készséggel, amely ezen az óriási lehetőségekkel bíró indiai piacon jól hasznosítható lenne. A téma részletesebb megvizsgálására és a konkrét teendők kidolgozására egy team-et javasolunk létrehozni.
2. A környezetvédelem kérdése is nagyon fontossá vált Indiában (víz- és szennyvízkezelés, biomassza-hasznosítás, stb), melynek szintén vannak energetikai vonzatai is. Célszerű ezt is külön megvizsgálni a Mélyépterv Komplex Zrt. összefogásával.

Összefoglalva
Az utazás szakmai hasznosságán, tapasztalatain túl az a tény, hogy magyar cégeket és szabadalmakat ilyen széles körben sikerült propagálni, úgy érezzük, hogy jó ügyet szolgáltunk.

 

 Balogh Ernő                                                            Dőry Zsófia
 MET elnökségi tag                                                  MET Ifjúsági Tagozat elnöke,
                                                                                BME energetikai mérnöki (MSc) hallgatója

[ Nyomtatható változat ]
MET Közgyűlés alapszabály-módosítás miatt 2016. december 15-én
(2016. december 12.)
M E G H Í V Ó

A Magyar Energetikai Társaság közgyűlést tart a Magyar Mérnöki Kamara I. emeleti Tanácstermében (Budapest IX., Angyal u. 1-3.) 2016. december 15-én 14:00 órai kezdettel, amelyre tisztelettel meghívom.
Regisztráció: a helyszínen 13:30-tól.

A közgyűlés napirendje a következő:
1) A MET Alapszabály módosításának megvitatása, elfogadása
2) Szakmai előadás
3) Egyebek

A Közgyűlés a szavazati joggal rendelkezők 50%-a + egy fő jelenléte esetén határozatképes, ezért a Magyar Energetikai Társaság valamennyi tagjának szíves megjelenésére feltétlenül számítunk. Abban a nem várt esetben, amennyiben a fenti - szükséges számú - tag nem jelenik meg, úgy a Közgyűlés megtartására 2016. december 15-e napján 14:30 órai kezdettel ugyanazon a helyszínen, a fentiekkel azonos napirend szerint kerül sor, amely közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A MET Alapszabály módosító javaslata elérhető a hír címére kattintva. Tovább
XVII. Energetika-Elektrotechnika (ENELKO) Konferencia
(2016. július 12.)
A kolozsvári székhelyű Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 2016. október 6-9. között Kolozsváron a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen szervezi meg a XVII. Energetika-Elektrotechnika (ENELKO) Konferenciát.
A konferencia meghirdetése, bővebb információk, jelentkezési lapok, valamint előadás bejelentő lapok a konferencia honlapján: http://enelko.emt.ro/ találhatóak. Előadók jelentkezését 2016. szeptember 1-ig, résztvevők jelentkezését 2016. szeptember 10-ig várják. Tovább
Energetikai Szakközgazdász képzés
(2016. július 12.)
A Budapesti Corvinus Egyetem ez évben is elindítja Energetikai Szakközgazdász képzését... Tovább
MET Közgyűlés jegyzőkönyve 2016 június 2
(2016. június 22.)
Tovább
MET Közgyűlés meghívó 2016 június 2
(2016. május 17.)
Tovább
Energia Műhely - 17. rendezvény
(2016. március 20.)
Kedves Kolléga Hölgy! Tisztelt Kolléga Úr!

A Magyar Energetikai Társaság (MET) szeretettel várja Önt Energia Műhely sorozatának tizenhetedik fórumára.

Témája: Településeink energiahatékonysági lehetőségei

Időpontja: 2016. április 6. szerda 14:00 óra

Helye: H-1101 Budapest, Expo tér 2., Expo Hotel Congress Terem (a BNV főbejáratánál)
Lejárt az I. Századvég – MET energetikai tanulmányíró verseny jelentkezési határideje


Október 25-e, vasárnap 24 óráig lehetett jelentkezni az I. Századvég – MET energetikai tanulmányíró versenyre.

Összesen 19 nevezést regisztráltunk: 16 egyéni és 3 csapat indulót. A jelentkezők többsége műszaki alap, vagy mesterszakos hallgató, azonban több – ettől eltérő – regisztráció is érkezett (kémia és jogász szakos illetve PhD-zó versenyzők).

Minden adott tehát a magas szakmai színvonalú, érdekes és sokszínű versengéshez!

● A következő fontosabb dátum: a pályamunkák leadási határideje, 2016 január 5. (x)
MAGYAR ENERGIA SZIMPÓZIUM 2015
(2015. június 26.)
MET-KÖZGYŰLÉS 2015
(2015. május 22.)
Meghívó
Bevezető szakmai előadás
Közgyűlés jegyzőkönyve
MET-AJÁNLÁSOK

XV. ENERGIA MŰHELY
(2015. április 16.)
MET IFJÚSÁGI TAGOZAT KÖZGYŰLÉSE 2015
(2015. január 08.)
MET-KÖZGYŰLÉS 2014
(2014. február 11.)
Meghívó
Bevezető szakmai előadás
Megválasztott tisztségviselők
Közgyűlés jegyzőkönyve

MET Ifjúsági Tagozatának 2014-es Közgyűlése
(2014. január 20.)
Teljes hírarchívum
© Magyar Energetikai Társaság - Minden Jog Fenntartva. Design és programozás: deZign.hu